Med hedern i behåll

Ledare
PUBLICERAD:
Morgan Johansson (S) och Juno Blom (L) presenterar förslag mot hedersrelaterad brottslighet.
Foto: Lars Schröder / TT
Familjen skall vara en trygghet. En säker hamn där man alltid kan ankra när livets hav är alltför stormigt. När det inte är så – när familjen inte är en tillgång, eller ens en belastning, utan ett hot – måste det offentliga träda in och skydda dem som hotas.

Det är ingen underdrift att säga att hedersvåld har varit en underordnad fråga i Sverige. Länge var det väldigt få som alls ville närma sig frågan och hela det problemkomplex som den kommer med. Ofta hängde det samman med en rädsla att stämplas som rasist, ibland en genuin uppfattning att alla kulturer och de uttryck som de kan ta är lika mycket värda.

Där är vi lyckligtvis inte längre. De flesta kan nu nyktert enas om att hedersförtryck och -våld är oacceptabelt, även om det har sina rötter utanför Sveriges gränser. Det är dock alltjämt ett eftersatt område och det finns mycket kvar att göra innan det går att luta sig tillbaka.

I onsdags höll justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) pressträff om hedersrelaterad brottslighet med anledning av att regeringen torsdag 6 februari ämnar besluta att lagrådsremittera sitt kommande lagförslag. Med på pressträffen var dessutom Liberalernas partisekreterare Juno Blom.

Bloms närvaro är det enda som skänker något slags trovärdighet till regeringens förslag. Ingenting av substans har gjorts sedan Alliansregeringen skärpte lagstiftningen mot barn- och tvångsäktenskap 2014. Blom har dock ett genuint och långvarigt engagemang i frågor om hedersrelaterad brottslighet och var föga förvånande den dominerande närvaron på pressträffen.

Ett huvudproblem som förslaget vill komma åt är att barn och unga förs utomlands för att giftas bort. Barn förstår ofta vad som håller på att hända och försöker inte sällan varna vuxenvärlden för vad som väntar dem. Därför föreslås införandet av en möjlighet att utfärda utreseförbud för barn som riskerar att föras utomlands för att giftas bort eller könsstympas.

Förbudet gäller lämpligt nog barnet eftersom det aldrig går att veta vilka vuxna som kommer att ta barnet utomlands. Att föra ett barn utomlands i strid mot förbudet skall också bli brottsligt och leda till upp till två års fängelse vilket man hoppas har en avskräckande verkan på vuxna som är tveksamma. Det innebär en påtaglig skärpning av utredningens förslag som innebar att det skulle vara ett bötesbrott.

Därtill vill man skapa den nya brottsrubriceringen barnäktenskapsbrott som skall kunna ge upp till fyra års fängelse. Det skall även omfatta den som endast varit oaktsam gällande att den andra personen inte fyllt 18 år. Det är en nog så viktig detalj för att lagen inte skall bli för lätt att kringgå. Till slut vill regeringen även införa hedersmotiv som en särskild straffskärpningsgrund. Det innebär att straffvärdet för vilket brott som helst blir högre om det har skett med hedersmotiv.

Förslagen såsom de har presenterats nu förefaller vara en viktig pusselbit i kampen mot den hedersrelaterade brottsligheten. Detta skall Liberalerna och Blom ha den främsta äran för.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.