Hoppa till huvudinnehållet

Nya möjligheter att närma oss visionen

Publicerad:
Vården ska ha ett personcentrerat arbetssätt, med en helhetssyn på människans fysiska, psykiska, existentiella och sociala behov, skriver Marianne Utterdahl, Ola Persson, Eva Julin Dombrowe, Stina Höök, Fredrik Larsson, Elisabeth Kihlström och Jesper Johansson
Vården ska ha ett personcentrerat arbetssätt, med en helhetssyn på människans fysiska, psykiska, existentiella och sociala behov, skriver Marianne Utterdahl, Ola Persson, Eva Julin Dombrowe, Stina Höök, Fredrik Larsson, Elisabeth Kihlström och Jesper Johansson Foto: Helena Karlsson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Vi vill skapa förutsättningar för att alla i Värmland, nuvarande och framtida invånare liksom våra besökare, ska uppleva livskvalitet i världsklass under hela livet, oavsett var i regionen man bor, lever och verkar, skriver regionråden för Värmlandssamverkan.

Nu har det gått drygt ett år sedan Region Värmland bildades, genom en sammanslagning av Landstinget i Värmland, det tidigare kommunalförbundet Region Värmland, Värmlandstrafik och Karlstadsbuss. Genom hopslagningen har vi fått ett folkvalt regionfullmäktige med helhetsansvar för politiken på regionnivå, som omfattar hälso- och sjukvård, regional utveckling, kollektivtrafik, folkhälsa, kultur och folkhögskolor. Det är ett viktigt steg framåt för demokratin i Värmland.

När den nya organisationen funnit sina former öppnas nya möjligheter, då verksamheterna kan ta hjälp av varandras kompetenser, till nytta för oss alla i Värmland.

Vi som leder Region Värmland är sex partier i samverkan med en vision om livskvalitet i världsklass i hela Värmland. Vi vill skapa förutsättningar för att alla i Värmland, nuvarande och framtida invånare liksom våra besökare, ska uppleva livskvalitet i världsklass under hela livet, oavsett var i regionen man bor, lever och verkar. Den politik vi genomför ska bidra till att vi närmar oss den visionen.

Hälsan är avgörande för livskvaliteten. Folkhälsoarbete innebär att främja hälsa genom olika förebyggande insatser. Dit hör bland annat att motverka hälsorisker i människors vardagsmiljö, att förebygga smittspridning, och att sprida kunskaper som främjar en hälsosam livsstil. Vi vill att Region Värmland ska bli ledande i Sverige på folkhälsoarbete.

Så skriver du en debattartikel

När de förebyggande insatserna inte räcker till, ska det finnas bra vård för den som blivit sjuk eller skadad. Vården ska ha ett personcentrerat arbetssätt, med en helhetssyn på människans fysiska, psykiska, existentiella och sociala behov. Den vård man behöver ofta ska finnas nära. Därför ska utbudspunkter inom vården (vårdcentraler m m) finnas väl spridda över länet.

Grunden för en väl fungerande hälso- och sjukvård är att vi lyckas rekrytera och behålla den personal vi behöver. Från 2010 till 2018 har antalet årsarbeten i Region Värmlands (då: landstingets) hälso- och sjukvård ökat från 3630 till 4248. Ökningen gäller både läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och övrig vårdpersonal. Men i delar av verksamheten finns det stora utmaningar att rekrytera den personal som behövs.

Långsiktig hållbarhet – ekonomiskt, social och miljömässigt – är grunden för att även framtidens värmlänningar ska få leva ett gott liv. Vi vill att Region Värmland ska vara ledande inom hållbarhetsfrågor. Hållbar utveckling är en utveckling som förbättrar för oss som lever nu, utan att försämra livsförutsättningarna för kommande generationer. En framåtsyftande regional utveckling leder till starkare ekonomi som ger förutsättningar för välfärdsarbetet. Genom att se till att alla delar av länet har tillgång till samhällsservice inom rimligt avstånd kan Region Värmland bidra till att dämpa negativ befolkningsutveckling i mindre tätbefolkade delar.

Kollektivtrafiken är ett viktigt verktyg för hållbar utveckling. Den ska bidra till att minska negativ miljöpåverkan och underlätta för människor att bo och verka i hela Värmland. Region Värmland ska utveckla och effektivisera kollektivtrafiken så att fler har möjlighet att välja kollektivt resande.

Detta är några av våra utgångspunkter när vi nu tar oss an att fortsätta utveckla Region Värmland under 2020.

Fredrik Larsson (M)

Stina Höök (M)

Ola Persson (C)

Marianne Utterdahl (SiV)

Elisabeth Kihlström (KD)

Eva Julin Dombrowe (L)

Jesper Johansson (MP)

Samtliga regionråd för Värmlandssamverkan

Artikeltaggar

DebattElisabeth KihlströmEva Julin DombroweFolkhälsaFredrik LarssonHållbarhetJesper JohanssonKarlstadsbussMarianne UtterdahlOla PerssonRegion VärmlandSjukvårdStina HöökVärmlandssamverkanVärmlandstrafik