Replik: Nedstängning ett dråpslag mot klimatet

Debatt
PUBLICERAD:
Det är därför beklagligt att riksdagen röstade emot förslaget om att se över möjligheterna att driva Ringhals två reaktorer vidare. Det är ett dråpslag för klimatet, skriver Lars Hjälmered och Camilla Brodin.
Foto: Stina Stjernkvist/TT
Ur ett livscykelperspektiv står kärnkraftens miljöpåverkan – från bränsleproduktion, byggande, drift och underhåll till hantering av restprodukter och nedmontering – för en tredjedel av påverkan från vindkraften, skriver Lars Hjälmered och Camilla Brodin.

Svar till Lars Thunberg (NWT 24/1 2020).

Ska Sverige ha en effektiv energi- och klimatpolitik behövs kärnkraften och andra fossilfria energikällor. Lars Thunbergs alternativ är ett ideologiskt motstånd mot kärnkraft, istället för att inse den klimatnytta som den fossilfria energiproduktionen kan generera.

Att den fossilfria elproduktionen, inklusive kärnkraften, är bra för klimatet är otvivelaktigt. Ett färskt exempel kommer från ledande forskare i SNS konjunkturråd, som menar att export av ren el tränger ut smutsig elproduktion i andra länder. De menar även att stängningen av Ringhals 1 och 2 minskar elexporten och ökar utsläppen i länder med betydligt smutsigare elproduktion.

Det är därför beklagligt att riksdagen röstade emot förslaget om att se över möjligheterna att driva Ringhals två reaktorer vidare. Det är ett dråpslag för klimatet, nedstängningen av reaktorerna riskerar att öka Sveriges utsläpp med 15 procent jämfört med 2018. Samtidigt minskar våra möjligheter att exportera ren el och minska utsläppen i våra grannländer. Det är ett argument som artikelförfattaren bortser ifrån i sitt svar.

Till skillnad från vad Lars Thunberg påstår är elen från kärnkraften nästintill fri från skadliga utsläpp. Ur ett livscykelperspektiv står kärnkraftens miljöpåverkan – från bränsleproduktion, byggande, drift och underhåll till hantering av restprodukter och nedmontering – för en tredjedel av påverkan från vindkraften. Detta enligt Vattenfalls beräkningar.

Samtidigt behövs den storskaliga elproduktionen från kärnkraften för att klara klimatomställningen. Ska vi nå klimatmålen till 2045 måste fler transporter och industrier använda sig av el. Till dess måste elanvändningen och elproduktionen öka med upp emot 60 procent. Svenskt näringsliv, IVA och Energiföretagen är några experter som drar den slutsatsen.

Sverige ska självklart också satsa på vindkraft, vattenkraft och annan fossilfri elproduktion. Men till skillnad från artikelförfattaren – och Sveriges regering – förstår vi att vindkraft inte kan ersätta leveranssäker el från kärnkraft och vattenkraft. Det blåser inte varje dag och när det inte blåser ökar behovet av att importera mindre klimatvänlig el från våra grannländer.

En framgångsrik svensk energipolitik består alltså av satsningar på all fossilfri elproduktion. Innovationer och teknisk utveckling ska främjas, både vad gäller förnybart och kärnkraft. I denna utveckling ska vi ta hänsyn till allt från rådande säkerhetsbestämmelser till lönsamhet, effektivitet och långsiktighet.

Förutom att värna all typ av elproduktion ser vi även ett behov av att göra större förändringar i energipolitiken. Vi har föreslagit ändringar i de energipolitiska målen, en utredning av en ny elmarknadsmodell och lösningar för att lösa ut de effekt- och kapacitetsbrister som finns i dag och riskerar att uppstå i framtiden.

Vi beklagar att varken Lars Thunberg eller Sveriges regering inser behovet av att värna all fossilfri elproduktion, eller att ta ett helhetsgrepp om energipolitiken. Det behövs både för klimatet och Sveriges fortsatta tillväxt och konkurrenskraft.

Lars Hjälmered (M)

Närings- och energipolitisk talesperson

Camilla Brodin (KD)

Närings- och energipolitisk talesperson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.