Ta vara på den resurs vi seniorer är

Debatt
PUBLICERAD:
Under år 2020 planerar vi för att fokusera på att minska den ofrivilliga ensamheten bland äldre i länet, skriver Kerstin Erlandsson.
Foto: Pontus Lundahl/TT
Från SPF Seniorerna är vi beredda att samverka för att sköra äldre inte skall drabbas – vi kan bidra med erfarenhet, idéer och insatser för att tillsammans hitta lösningar, skriver Kerstin Erlandsson.

Andelen seniorer ökar i samhället, men alltför sällan beskrivs den nytta vi gör i länets kommuner och i samhället i stort. SPF Seniorerna skapar gemenskap, aktiviteter och bedriver friskvård i våra föreningar. Vi seniorer arbetar ideellt, vårdar anhöriga, ställer upp för våra barn och barnbarn och glöm inte att nästan var fjärde inbetald skattekrona kommer från oss.

Dessutom driver vi och bevakar alla äldres intressen gentemot politiken. Här i Värmlands län arbetar vi med dessa frågor i Regionens pensionärsråd och i kommunens pensionärsråd.

Exempel på frågor vi tar upp är: fler äldre skall inkluderas i det digitala samhället; att vårdcentralerna förbättrar sin geriatriska kompetens; mer subventionerad kollektivtrafik; att äldreomsorgen utgår från äldres behov; att måltiderna inom äldreomsorgen förbättras, motverka fallskador och så vidare.

Under år 2020 planerar vi för att fokusera på att minska den ofrivilliga ensamheten bland äldre i länet.

Självklart höjer vi våra röster om politiken föreslår kraftiga försämringar för seniorer. Samtidigt vet vi att kommunen och region står inför tuffa tider framöver. Från SPF Seniorerna är vi beredda att samverka för att sköra äldre inte skall drabbas – vi kan bidra med erfarenhet, idéer och insatser för att tillsammans hitta lösningar.

Men då krävs att samhället värnar, lyssnar och tar tillvara den resurs som vi seniorer faktiskt är och kan vara i större utsträckning.

Kerstin Erlandsson

Distriktsordförande, SPF Seniorerna Värmland

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.