Intervju Peter Hultqvist: Försvaret kan utveckla orten

Signerat
PUBLICERAD:
Jag uppfattar att det finns ett intresse för yrket, och då finns också en vilja att flytta till orter där man kan få möjligheter att arbeta, säger Peter Hultqvist.
Foto: Krisstian Pohl/Regeringskansliet
Det skapar ett ökat underlag för handeln, skolor, förskolor, det påverkar hela samhällsutvecklingen på ett positivt sätt. Det blir också ekonomiska tillskott till de orterna, säger Peter Hultqvist.

Försvarsmakten kan inte växa utan sin personal. Och för att personalen ska kunna flytta dit Försvaret finns måste det finnas bostäder. Förr var det inget egentligt problem i regementsstäder, men nu måste detta precis som allt annat byggas upp igen. På den fronten varierar lösningarna.

I Stockholm, Enköping och Uppsala finns den privata hyresvärden Stiftelsen MHS Bostäder, som tillhandahåller boende till Försvarsmaktens personal. Men när stiftelsen 2017 ville bygga även i Visby satte de egna reglerna stopp. SNB träffade försvarsminister Peter Hultqvist (S) för att höra hur han ser på personalens möjligheter att flytta till jobbet.

Finns det en vilja hos personalen att flytta till Försvarsmaktens olika orter?

– Jag uppfattar att det finns ett intresse för yrket, och då finns också en vilja att flytta till orter där man kan få möjligheter att arbeta. Men det underlättar ju om vi har bra boendealternativ att erbjuda.

Hur fungerar det på orter där MHS inte finns?

– Det är klart att det finns ett behov där också. Då löser vi det inom ramen för det ordinarie bostadsbeståndet.

Vilka effekter får det i kommunerna när Försvarsmaktens personalstyrka växer?

– Det skapar ett ökat underlag för handeln, skolor, förskolor, det påverkar hela samhällsutvecklingen på ett positivt sätt. Det blir också ekonomiska tillskott till de orterna.

Hur är förutsättningarna för medflyttande familjer?

– Ja, då ställs krav på att till exempel en medflyttande kan få ett yrke i andra delar av Sverige. Liksom att det finns skola och förskola. Det måste också finnas ett fritidsliv som är attraktivt och intressant. Försvarsmaktens politiska beslut skapar ju utvecklingsområden på andra områden än just Försvaret.

Hur ser du på möjligheterna att rota sig och stanna kvar på en ort, istället för att fortsätta flytta runt?

– Inom Försvarsmakten är det många gånger omflyttningar, det finns med i jobbet. Men det är klart att någonstans i livet vill man också rota sig mer. Men det är ju individuella beslut. Med särskilda bostäder på vissa orter skapar man också möjligheten att flytta. Det är en balans. (SNB)

Agnes Karnatz

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.