Virusets ursprung fortfarande oklart

Nyheter
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Marknaden i Wuhan där ett flertal människor tros ha smittts av viruset.
Foto: Dake Kang
I Kina finns alla förutsättningar för att nya virus ska uppstå och spridas över världen. Men dessa förutsättningar finns nästan överallt. I takt med att vi människor blir fler ökar riskerna ytterligare.

Hittills har fler än 6 000 personer smittats av det nya virus som sprids från Kina, varav drygt 130 personer har dött. Detta är inte första gången ett virus uppstår och sprids från Kina. År 2003 drabbade sars världen, även det ett så kallat coronavirus. Både dessförinnan och därefter har utbrott av olika varianter av fågelinfluensa med ursprung från Kina resulterat i hundratals smittade, var av flera har dött. I folks medvetanden har dessutom namn på pandemiska influensor som Asiaten (1957) och Hongkong-influensan (1968) etsat sig fast.

Men att "alla" virus kommer från Kina eller ens Asien stämmer inte. Det säger Åke Lundkvist, professor i virologi vid Uppsala universitet.

– Vi hade mers som kom från den arabiska halvön och vi har ebola och marburg som kommer från Centralafrika.

Men oavsett var viruset har sitt ursprung är principen bakom hur smittan uppstår nästan alltid densamma, säger han.

– Ett fel vi människor gör är att vi pressar ihop både vilda och tama djur väldigt tätt, tillsammans med miljontals människor, säger Åke Lundkvist.

Var som helst

För nästan alla virusepidemier av det här slaget har sitt ursprung hos vilda djur. Exempelvis kunde ebolaepidemin i Västafrika för några år sedan spåras till fladdermöss. Alla influensor kommer från början från vilda fåglar som sedan gått över till tamfåglar och sedan, via grisar, till människor.

-Numera cirkulerar den vanliga säsongsinfluensan hela tiden. När den inte finns hos oss, finns den på södra halvklotet, och vice versa. Ibland uppstår en ny variant och det är då vi får en ny pandemi, säger Åke Lundkvist.

Det var det som hände när spanska sjukan spreds åren efter första världskriget, en smitta som man tror uppstod i USA och fördes över till Europa med amerikanska soldater. Även den så kallade svininfluensan (2009) var en pandemi som uppstod i Amerika, antagligen i Mexiko eller södra USA.

– Det räcker med att man har ett virus som rör sig i en djurpopulation och sådana finns det över hela världen, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.

En ny smitta kan alltså nästan uppstå var som helst. Men risken för att en helt ny virusvariant ska uppstå just i Kina kan vara högre, med tanke på de stora djurmarknader med både tama och vilda djur som finns i landet, tätt intill städer med flera miljoner invånare.

– I Kina, precis som i övriga Sydostasien, finns det dessutom en tradition att vara väldigt nära levande djur som man hanterar själv. I Sverige finns det nästan ingen som kommer i kontakt med djur på det viset, säger Anders Tegnell.

Inte från ormar

Detta ökar risken för att ett virus ska gå från ett djur till ett annat och slutligen smitta människor. En risk som ökar ju fler vi människor blir. För ju fler vi är, desto mer mat måste vi producera.

Till en början trodde man att det nya coronaviruset, med det officiella namnet 2019ncov, kom från ormar. Men forskning visar att så antagligen inte är fallet.

– Man vet ännu inte var det kommer ifrån. Något det pratas om är fladdermöss. Det kommer att ta tid innan vi vet var det kommer ifrån och innan vi vet mer om smittsamhet och dödlighet, säger Åke Lundkvist.

I kölvattnet på den nu aktuella smittspridningen har det rests krav på förbud mot djurmarknader som dem i Kina, men Anders Tegnell är tveksam.

– Det vore ett väldigt stort ingrepp i deras kultur. Sedan kanske man kan hantera de här marknaderna på ett annat sätt. Jag tror att de kinesiska myndigheterna är väl medvetna om den här problematiken, säger Anders Tegnell.

Johan Nilsson / TT

Fakta: Coronavirus

Coronavirus är en virusgrupp som bland annat kan orsaka vanlig förkylning och lunginflammation. Det finns ett stort antal coronavirus, och så vitt man vet kan minst sju av dem smitta människor. Den lungsjukdom som brutit ut i Kina orsakas av coronaviruset 2019-ncov. Kinesiska myndigheter har bekräftat att det kan smitta från människa till människa.

Andra kända och allvarliga luftvägssjukdomar som orsakas av olika typer av coronavirus är sars och mers.

Sars (svår akut respiratorisk sjukdom) ledde 2003–2004 till en epidemi som orsakade runt 8 000 sjukdomsfall varav över 750 dog. Smittan uppträdde först i Kina men spreds till ett antal länder via resenärer. Troligen kom smittan från fladdermöss som smittade människor via andra djurarter.

Mers (respiratorisk sjukdom från Mellanöstern) upptäcktes 2012 på Arabiska halvön. 80 procent av fallen har rapporterats från Saudiarabien. Sjukdomen orsakar svår lunginflammation och kan ge komplikationer som njursvikt. Kameler anses vara den troliga smittkällan. Mers betraktas som dödligare men mindre smittsamt än sars. Dödligheten anges till 35 procent.

Källa: Folkhälsomyndigheten, WHO