Öppna för kommunernas trygghetsinsatser

Debatt
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Inrikesminister Mikael Damberg (S) har tillsatt en utredning för att se över regelverket för ordningsvakter, vilket är lovvärt. Men det är angeläget att den landar i rätt slutsatser, skriver Erik Slottner.
Foto: Claudio Bresciani/TT
Ordningsvakter utgör ett viktigt komplement till polisen, som de avlastar och bistår. Vakter har stoppat rån, byggt relationer till lokalsamhället och avvisat personer som stört ordningen, skriver Erik Slottner.

Säkerheten minskar och otryggheten ökar runtom i Sverige. Vi nås regelbundet av nyheter om grova våldsbrott, som skjutningar och sprängningar. Polisen saknar tillräckliga resurser för att vända den negativa utvecklingen, vilket innebär att landets kommuner måste ta ett större ansvar för det offentliga trygghetsarbetet.

I Stockholms stad har det politiska styret vidtagit en rad trygghetsskapande åtgärder. Dit hör inte minst en historisk satsning på kommunala ordningsvakter som redan gjort betydande avtryck i människors vardag och som andra kommuner med fördel skulle kunna ta efter.

Ordningsvakter utgör ett viktigt komplement till polisen, som de avlastar och bistår. Vakter har stoppat rån, byggt relationer till lokalsamhället och avvisat personer som stört ordningen. Deras närvaro ökar medborgarnas trygghet påtagligt.

Med det sagt så bakbinds detta kommunala trygghetsarbete av en förlegad och byråkratisk lagstiftning från 1980. Inrikesminister Mikael Damberg (S) har tillsatt en utredning för att se över regelverket för ordningsvakter, vilket är lovvärt. Men det är angeläget att den landar i rätt slutsatser för att dagens trygghetskris ska kunna angripas effektivt.

Jag efterlyser flera åtgärder för att komma till rätta med den bristfälliga lagstiftningen och långsiktigt lösa trygghetsproblematiken.

• Ordningsvakter behöver kunna verka över en hel kommun istället för som nu inom förhållandevis snäva områden – så kallade paragraf 3-platser. Därmed elimineras flera problem, bland annat de evinnerliga och omständliga ansökningarna om tillstånd som ofta avslås av polisens rättsenhet.

• Vakterna måste även få större befogenheter. De bör till exempel kunna bötfälla personer som skräpar ned och transportera omhändertagna personer istället för att överlåta det arbetet till polisen.

• Ordningsvakternas grundutbildning bör förlängas så att de blir bättre rustade för den verklighet som kommer att möta dem i tjänsten.

I väntan på att utredningen färdigställs är det nödvändigt att polisens rättsenhet tillmötesgår kommunerna och underlättar deras trygghetsinsatser. Det är av stor vikt att alla kommuner behandlas likvärdigt och att riktlinjerna är tydliga och förutsägbara. Polisens handläggningstider behöver kortas ned och ordningsvakterna tillåtas verka över hela dygnet. Hänsyn måste också tas till huruvida en plats riskerar att återigen drabbas av problem om inte kommunen får ha kvar sina vakter, inte enbart till om platsen är trygg för tillfället just tack vare vakternas arbete.

Kommunala ordningsvakter är förstås inget som skulle behövas om staten fullt ut klarade av att fullgöra sitt åtagande. Så är dock tyvärr inte fallet i dagsläget. Fram till dess att statsmakten fullt ut kan axla sitt ansvar för våldsmonopolet och samhällskontraktet måste Sveriges kommuner ges reella möjligheter att hjälpa till i trygghetsarbetet.

Erik Slottner (KD)

Trygghetsborgarråd i Stockholms stad

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.