Hoppa till huvudinnehållet

Värmlandsmetanol är inget luftslott

Publicerad:
Björn Gillberg, VD för VärmlandsMetanol AB hagfors, uddeholm, miljö, metanol, biobränsle Foto: Fredrik Karlsson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Angående NWTs artiklar om Värmlandsmetanol AB.

Man blev mycket fundersam av att läsa förra veckans nidartiklar om Värmlandsmetanol i NWT. Vinklade och i grunden felaktiga påståenden, utelämnade av fakta i syfte att vilseleda läsarna, framförda med braskande missvisande rubriker. Avsikten är tydligen att skada Björn Gillberg och Värmlandsmetanol och att skildra verksamheten i en negativ dager. Frågan är varför och vem som ligger bakom.

Artiklarna visar upp en monumental okunnighet om ett fantastiskt utvecklingsföretag. Den som har den minsta kunskap om hur en högteknologisk industri byggs upp och vilka kostnader som det medför, måste vara imponerade av vad Värmlandsmetanol åstadkommit. Att lyckas engagera ett så framstående ingenjörsföretag som ThyssenKrupp, världsledande i förgasningsteknik, att projektera en fabrik i Värmlandsskogen är en bedrift i sig.

Att prestera ett byggklart koncept, med förstudier, ingenjörsarbete, MKB och detaljplanelagd mark samt skaffat ett kontorskomplex till så låga kostnader som Värmlandsmetanol gjort är närmast mirakulöst. Alla aktieägare har löpande fått information om hur allt fortskridit och glatts åt hur allt skötts.

Värmlandsmetanol är rätt ute och långt framme, ja före alla andra som vill tillverka biodrivmedel i stor skala. Fotosyntesen är överlägsen all annan teknik. Hållbar biomassa finns i skogen. Hela norra halvklotet, från Alaska till Alaska, är bevuxet med barrskog och långfibrig ved som är förnyelsebar med högt energivärde, över 90% ren energi. Man kan ur veden ta ut över 75% ren biometanol. Överskottsvärme i processen kan tillvaratas för annan användning. Aska med näring återförs till skogsmarken. Inget går till spillo.

Värmlandsmetanol har tillsammans med ThyssenKrupp utvecklat modern förgasningsteknik som gör det möjligt att omvandla biomassa till flytande energi med bästa utbyte. Ingenjörsarbete, avtal och licenser är klara. MKB är färdig och ska lämnas in så snart regeringen ger långsiktiga förutsättningar att börja bygga, men NWT påstår att inget hänt!

Biometanol brinner rent och ger inga skadliga utsläpp. Metanol går enkelt att blanda in i önskad mängd med bensin. Dagens bensinbilar kan användas hela sin livslängd med låginblandning av biometanol. Befintliga mackar och distributionssystem går att använda. Det är billigt, rent och effektivt att övergå till ett fossilfritt och rent bränsle som biometanol. Utsläpp av koldioxid och partiklar minskar med i takt med inblandning av biometanol

En rad statliga utredningar och rapporter från KTH och Nobelpristagaren i kemi Georg Olah, visar alla på samma sak; att metanol och DME är det överlägset bästa drivmedlen för att klara en omställning till en fossilfri fordonsflotta. De är helt överens med dr. Gillberg.

• Metanol går enkelt att blanda i bensin.

• Infrastrukturen; mackar och fordon finns redan.

• Det är lätt att distribuera metanol, den behöver ej komprimeras.

• Dagens bensinmotorer klarar utan modifikation upp till 30% inblandning.

• Enkel modifikation av motorer om man vill öka inblandningen.

• Metanol är effekthöjande i motorer.

• Inblandningsmängden reducerar partiklar och NOX i avgaserna.

• Ren metanol förbränns totalt och ger därför inga skadliga avgaser.

• Inga tunga miljöfarliga batterier krävs.

• Arbetstillfällen skapas över hela landet.

Hur är det möjligt att en skribent inte blir granskad av sin redaktionschef och ansvarige utgivare? Man låter osanningar, halvsanningar och undanhållande av vitala fakta kokas ihop och presenteras med braskande och vilseledande rubriker. De små inkomster dr. Gillberg haft från bolaget borde inte göra någon avundsjuk. Att påstå att ingen vill köpa aktier är också helt fel. Förra året gjorde bolaget en emission och sålde mer än 50 000 aktier. Det är sorgligt att man hänger ut seriösa personer och far med osanna påståenden i syfte att skada både person och företag. Detta borde vara straffbart.

Det vore mer förståndigt att beskriva Värmlandsmetanols förträfflighet och utvecklingspotential och möjligheter för länet. Och kommunchefen i Hagfors borde skämmas för sitt negativa, sura uttalande. Kommunen borde tvärtom göra allt som står i deras makt för att supporta ett projekt som kan bli kommunens räddning.

Värmlandsmetanol har förutsättningar att både rädda bygden och bli världens största bioenergiföretag. Teknik, kunnande och råvara finns för att göra Sverige fossilfritt. Och biometanolfariker kan byggas över hela norra halvklotet av svenskt stål och tillverkningsindustri. Svenska ingenjörer och byggföretag kan bli ledande på detta område och sysselsätta tusentals byggarbetare i en grön näring. Oljeimporten minskar med tiotals miljarder kronor och handelsbalansen förbättras samtidigt som Sverige till stor del blir självförsörjande på drivmedel. Energitryggheten i landet förbättras. Kan det bli bättre?

Det är våra politiker som stoppar en byggstart då de inte ger gynnsamma och långsiktiga förutsättningar för biodrivmedel.

Nu behövs medvind och stöd både från kommun, press och från beslutsfattare. Inte förtalskampanjer från lokalpressen och negativa uttalanden från kommunchefer och andra.

H. Svensson, aktieägare i VärmlandsMetanol AB

Svar direkt:

NWT:s journalistik har inte som syfte att vare sig gynna eller missgynna någon. Vår roll är att objektivt, sakligt och grundat på fakta skildra och granska det som händer i Värmland. Och självklart har vi en organisation för att kvalitetssäkra artiklar innan publicering. Vad gäller artiklarna om Värmlandsmetanol har vi redogjort för och granskat vad som hänt, inte hänt och händer inom projektet, 18 år efter att idén presenterades. Många värmlänningar har satsat pengar på aktier i företaget och många har åsikter och funderingar kring satsningen. Därmed finns det också ett berättigat intresse att skildra och granska planerna på en metanolfabrik i Hagfors

Kasper Norling, redaktionschef

Artikeltaggar

Björn GillbergHagforsInsändareVärmlandsmetanol