• idag
  2 okt
  10°
  • Vind
   4 m/s
  • Vindriktning
   NO
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • lördag
  3 okt
  16°
  • Vind
   6 m/s
  • Vindriktning
   O
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • söndag
  4 okt
  15°
  • Vind
   7 m/s
  • Vindriktning
   O
  • Nederbörd
   2.0 mm
 • måndag
  5 okt
  15°
  • Vind
   2 m/s
  • Vindriktning
   SO
  • Nederbörd
   0.0 mm
 • tisdag
  6 okt
  14°
  • Vind
   4 m/s
  • Vindriktning
   NO
  • Nederbörd
   3.2 mm

Holmgren: Jag hoppas på svenskt samarbete för vetenskap i Europaparlamentet

Signerat
PUBLICERAD:
På samma sätt som ett land har en statsbudget finns en “koldioxidbudget” för klimatet. Det finns helt enkelt en gräns för hur mycket koldioxid vi kan släppa ut och fortfarande hålla den globala uppvärmningen under den gräns forskarna ser som relativt “säker”, skriver Pär Holmgren.
Foto: Fredrik Persson / TT

Direkt från Europaparlamentet

De svenska ledamöternas partigrupper representerar tillsammans långt över hälften av de europeiska väljarna. Tillsammans kan vi alltså ändra hela EU:s klimatpolitik, skriver Pär Holmgren.

När jag började mitt arbete i Europaparlamentet sade en av Sveriges mest erfarna EU-korrespondenter Ylva Nilsson att en svensk Europaparlamentariker kan få mer inflytande än en svensk minister. Vad som krävs är sakkunskap i viktiga frågor och förmåga till samarbete över partigränserna. Det var ett bra råd. Vi folkvalda är skyldiga att försöka ge våra väljare så stort inflytande som möjligt och i Europaparlamentet får man det genom samarbete.

Ännu större inflytande kan vi svenskar få om vi samverkar i Europaparlamentet i frågor där vi tycker lika. Det kan exempelvis gälla att skydda den svenska modellen med kollektivavtal men också höga ambitioner i klimatfrågan.

En stor möjlighet till samarbete på just klimatområdet presenterade sig när hela sex svenskar blev ledamöter i just miljöutskottet. Så många svenskar har aldrig suttit där tidigare. Många journalister frågade sig om det inte blir stor konkurrens nu mellan svenskarna i miljöarbetet, men jag tycker precis tvärtom. Nu finns en stor möjlighet till samarbete och gemensam påverkan. De svenska ledamöternas partigrupper representerar tillsammans långt över hälften av de europeiska väljarna. Tillsammans kan vi alltså ändra hela EU:s klimatpolitik.

Det gäller samtidigt att hitta lämpliga frågor att samarbeta kring. Oftast ser partierna olika lösningar på klimatfrågan, vilket är bra för demokratin och helt i sin ordning. Ju fler olika idéer som finns desto större chans är det att någon kommer på en riktigt bra idé. En fråga vi bör kunna samarbeta kring är dock att se till att klimatpolitiken utgår från vad vetenskapen säger. Vi politiker måste lyssna på forskarna. Så är det tyvärr inte i dag.

Sedan jag skrev i NWT förra gången har jag därför tagit initiativ till ett samarbete bland alla svenskar i miljöutskottet för att EU:s klimatpolitik ska ligga i linje med vad Parisavtalet kräver. Glädjande nog har de flesta varit positivt inställda till min inbjudan och vi har haft inledande möten. Om EU anpassar sina klimatmål till vetenskapen skulle väldigt mycket vara vunnet i klimatfrågan.

Vad säger då vetenskapen? Klimatfrågan kanske upplevs av många som svår och diffus, men egentligen är klimatpolitik lika konkret som den egna hushållsekonomin – eller exempelvis den svenska statsbudgeten. På samma sätt som ett land har en statsbudget finns en “koldioxidbudget” för klimatet. Det finns helt enkelt en gräns för hur mycket koldioxid vi kan släppa ut och fortfarande hålla den globala uppvärmningen under den gräns forskarna ser som relativt “säker”. Spenderar man över budgeten får vi ett övertrasserat konto och skuldsättning som måste betalas av framtida generationer.

Även om EU når dagens klimatmål kommer vi spendera över vår budget och övertrassera kontot. Därför har EU-kommissionen föreslagit högre klimatmål men inte heller de är i linje med vetenskapen. Vill vi svenska Europaparlamentariker verkligen göra en insats för klimatet är det att se till att EU håller budget och inte skjuter över skulden till framtida generationer. En framtida skuld som dessutom blir svår eller i värsta fall omöjlig att betala tillbaka.

Pär Holmgren

Europaparlamentariker (MP)

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.