Stadshusaffären och Karlstadsandan

Debatt
PUBLICERAD:
Och bekräftas en bild där ledande politiker tillsammans med tjänstmän vid upprepade tillfällen genom informellt nätverkande iscensätter processer som leder till beslut om mångmiljonrullning till enskilda företagare; British Midlands International, Zynapp och det finska muminföretaget, skriver Parvane Assadbegli och Agne Sandberg.
Foto: Henrik L Barvå
Det informella nätverkandet utan dokumentation mellan kommunens ledning och företrädare för näringslivet, det som ibland kallas för ”Karlstadsandan” måste undersökas och ifrågasättas, skriver Parvane Assadbegli och Agne Sandberg.

Våren 2018 begärde Vänsterpartiet att kommunen skulle låta en oberoende utredare kartlägga de informella nätverk och skuggstrukturer som kan förmodas ligga bakom kommunens starkt ifrågasatta beslut om Frankfurtlinjen och Stadshusförsäljningen, samt planeringen för en Muminpark på Skutberget.

Vi framhöll att våra farhågor kanske var överdrivna, men att i det kring dessa tre ärenden helt klart finns en oro och irritation hos allmänheten som uttrycker samma sak. Men vi har aldrig tidigare blivit så utskällda i det offentliga som vid detta fullmäktigemöte. Företrädare för den borgerliga majoriteten pekade ut oss som insinuanta populister, konspirationsteoretiker och demokratins dödgrävare. Förslaget avslogs med tyst stöd från såväl sossar som miljöpartister. Den mest rimliga tolkningen av dessa verbala utbrott är att vi satte fingret på en känslig fråga som man (den politiska majoriteten) inte vill få upp I ljuset.

I Uppdrag Granskning (SVT 15/1) lyfte de granskande journalisterna på förlåten I Stadshusaffären. Och bekräftas en bild där ledande politiker tillsammans med tjänstmän vid upprepade tillfällen genom informellt nätverkande iscensätter processer som leder till beslut om mångmiljonrullning till enskilda företagare; British Midlands International, Zynapp och det finska muminföretaget.

I samtliga dessa ärenden har Vänsterpartiets ståndpunkt varit klar: vi motsatte oss den (som det skulle visa sig olagliga) sponsringen av Frankfurtlinjen, vi krävde att försäljningen av Stadshuset skulle ske genom öppen budgivning och vi har argumenterat kraftigt mot planerna på etablering av en Muminpark på Skutbergsområdet.

Nu är inte detta en fråga som är unik för Karlstad. Statsvetare har sedan årtionden pekat på det problematiska med den nya styrform som kallas governance. Den innebär att vissa aktörer får större betydelse än andra i samband med exempelvis kommunala beslut. Det blir oklart var besluten i realiteten fattas, informella grupperingar kan lätt utvecklas och de kan förändras och förflyttas utan egentlig insyn.

Några avskräckande exempel har vi i hur Friends Arena i Solna blev till och skandalerna kring Karolinska sjukhuset. Ett annat exempel är skandalerna i Göteborg och den så kallade Göteborgsandan som avslöjades 2010. I det fallet tillsattes faktiskt en oberoende granskningskommission som 2013 sammanfattade att detta är ett uttryck för ”...den nya tidens partnerskap, (som) till skillnad från den gamla tidens, inte inkluderar folkrörelserna och civilsamhället utan förflyttar makten mot privata aktörer. Överenskommelser gjordes mellan de största politiska partierna och näringslivet innan fullmäktige haft en chans till debatt.”

Här handlade det om kommunfullmäktiges insyn. Men det handlar i lika hög grad om den breda allmänheten som istället för delaktighet och öppet informationsutbyte – mer eller mindre – ställs inför fullbordat faktum. Ska vi nöja oss med att det ledande kommunalrådet ”känner sig trygg” med beslut som dessa?

Det informella nätverkandet utan dokumentation mellan kommunens ledning och företrädare för näringslivet, det som ibland kallas för ”Karlstadsandan” måste undersökas och ifrågasättas!

Parvane Assadbegli

Agne Sandberg

Vänsterpartiet i Karlstad

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.