Replik: Vi vill kunna släppa ut i Vänern istället

Debatt
PUBLICERAD:
Att vi skulle pumpa vårt processvatten rakt ut i Visman stämmer inte. Brukets utsläpp tas omhand i fabriken och i vårt reningsverk, som är det största i kommunen, skriver Anita Sjölander och Marie Stenquist.
Foto: Adina Magnusson
Vårt nuvarande villkor är restriktivt jämfört med övriga i branschen. Vi avser därför ansöka om att få Vänern som recipient, skriver Anita Sjölander och Marie Stenquist.

Svar till Jockum Beck-Friis (NWT 16/1 2020).

Boende nedströms Visman uppmanar Naturvårdsverket att driva en omprövning av bolagets fastställda miljötillstånd, alternativt återkalla tillståndet. Vi på Nordic Paper vill återigen dela med oss av vad som hänt och vad vi avser att göra.

I dag har Bäckhammars bruk tillstånd att producera 160 000 ton papper och 230 000 ton massa. Precis som andra verksamheter måste vi följa med samhällsutvecklingen och växa för att fortsätta att existera. Bruket har funnits i över hundra år. Vi vill fortsätta driva vår verksamhet och bidra till kommunens tillväxt, erbjuda arbetsplatser och tillverka miljömässigt hållbara produkter som exporteras över hela världen.

För att vara konkurrenskraftiga är vi för närvarande i inledningsskedet med en ny tillståndsansökan. Vi önskar öka produktionen med 50 000 ton massa varav 20 000 ton blir till papper.

Vi har alltid släppt vårt renade processvatten i Visman och vet hur känslig den recipienten är, något våra tillstånd är anpassade efter. Vårt nuvarande villkor är restriktivt jämfört med övriga i branschen. Vi avser därför ansöka om att få Vänern som recipient. En omfattande utredning pågår för att hitta de bästa förutsättningarna gällande ledningsdragning. Precis på samma sätt som övrig skogsindustri som ligger intill Vänern också gjort.

Kritiken vi får kommer från samma grannar som tidigare vittnat om att de under många år haft en väldigt bra miljö i och kring Visman. Ett resultat av vårt kontinuerliga miljöarbete.

Det som förändrade hela situationen var 2018 års olyckshändelser som vi djupt beklagar. Vi har utrett och vidtagit korrigerande åtgärder. Vi har följt reglementet och fullt ut samarbetat med tillsynsmyndigheter och övriga intressenter. Vi har sålunda aldrig försökt mörka det som hände, utan istället varit transparenta, bjudit in grannar till möten och kontinuerligt haft en dialog.

Att vi skulle pumpa vårt processvatten rakt ut i Visman stämmer inte. Brukets utsläpp tas omhand i fabriken och i vårt reningsverk, som är det största i kommunen.

Gällande anklagelsen om ett utsläpp i november 2019 i samband med uppstart efter revisionsstopp vill vi förtydliga. Ett klagomål inkom gällande skumbildning i vattnet och vi inspekterade omgående vattendraget utan att se något avvikande. Våra medarbetare gjorde och gör ett mycket bra jobb och en korrekt uppstart. För berörd månad hade vi ett utfall på 40 procent av våra månadsvillkor gällande TOC (syreförbrukande substans), samt 60 procent av månadsvillkoren gällande suspenderade ämnen.

Vi vill också tydliggöra att vi ständigt arbetar med miljöförbättrande åtgärder, vilket 2019 års siffror bekräftar. Vi ökade då produktionen men minskade våra utsläpp. När det gäller TOC låg vi 2019 på 0,64 ton/dygn jämfört med vårt tillstånd 1,3 ton/dygn. Att vi avser att ansöka om ett utökat produktionstillstånd innebär alltså inte att vi per automatik kommer öka våra utsläpp.

Vi fortsätter arbeta för att kunna finnas och verka på orten i symbios med både miljö och grannar – och för att fortsätta tillverka papper som är ett hållbart och helt förnyelsebart material.

Anita Sjölander

Vd, Nordic Paper

Marie Stenquist

Kommunikationsdirektör, Nordic Paper

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.