Mer ordning och reda behövs i skolan

Debatt
PUBLICERAD:
I praktiken har dessa digitala verktyg i många fall blivit ett distraherande och störande moment i undervisningen, skriver Samuel Dalevi, Noah Hjortman och Nawres Taki.
Foto: Alexander Olivera/TT
Det behövs ett värderingsskifte i den svenska skolan. En stark lärarroll behöver kombineras med en mer kritisk syn på digitala verktyg i undervisningen, skriver Samuel Dalevi, Noah Hjortman och Nawres Taki.

Den svenska skolan har under allt för lång tid präglats av en kompismentalitet som är skadlig för undervisningen. Ordnad katederundervisning med en lärares tydliga ledarskap har ersatts med självständiga, öppna arbeten där läraren reducerats till ett stöd för eleven. Tillsammans med en våg av digitalisering har detta lett till stökiga klassrum och sämre presterande elever.

En lärare med en självklar ledarroll har större möjligheter att hantera oordning i klassrummet. När klassrum istället tillåts vara stökiga blir det i slutändan elever som redan har det svårt i skolan som halkar efter. Detta leder till att klyftorna mellan högpresterande och lågpresterande elever i Sverige ökar, till den grad att Sverige i dag har störst klyftor i hela Norden. För att på bästa sätt öka jämlikheten i svensk skola måste därför ordningen i klassrummen säkerställas.

Lärarrollen har länge varit i fokus i skoldebatten, men den har blossat upp ännu mer efter ett uppmärksammat mål där en lärares huvudman krävts på skadestånd av Barn- och elevombudet när läraren fysiskt flyttat på en elev som blockerade vägen i en rasthall. Om en lärare hamnar i kläm för att denne bidragit till att upprätthålla ordningen i skolan riskerar det att avskräcka andra lärare från att ingripa i ordningsstörande situationer. Så kan vi inte ha det.

Det senaste decenniet har även sett en oerhörd förändring i skolans relation till tekniken när datorer, surfplattor, och smartphones för första gången gjort entré i klassrummen. I praktiken har dessa digitala verktyg i många fall blivit ett distraherande och störande moment i undervisningen. Det går inte att, som många skolor gör i dag, köpa in chromebooks och iPads till varje elev att använda inom varje kurs innan omfattande undersökningar har gjorts över hur dessa påverkar, och stör, skolarbetet.

Det behövs ett värderingsskifte i den svenska skolan. En stark lärarroll behöver kombineras med en mer kritisk syn på digitala verktyg i undervisningen. Den moderna pedagogiken har skapat stökiga klassrum och bidragit till en ökad ojämlikhet i skolan. Eleverna ska kunna känna sig trygga i att läraren kan och vill upprätthålla en lugn och ordnad skolmiljö. Tidsåldern med missriktade satsningar, felaktiga prioriteringar och flum måste avslutas. Låt 20-talets skolpolitik präglas av ordning och reda, kunskapsfokus, lärare med auktoritet och likvärdighet!

Samuel Dalevi

Utbildningspolitisk talesperson, KDU

Noah Hjortman

Ordförande, MUF Karlstad

Nawres Taki

Ordförande, KDU Värmland

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.