Vems är skattepengarna?

Debatt
PUBLICERAD:
Vägen framåt borde bestå av minskat regelkrångel och rätt skattemässiga förutsättningar som uppmuntrar fler att jobba, starta företag och på så vis skapa fler arbetstillfällen och öka skatteintäkterna, skriver Alexander Torin.
Foto: Emma Lindell
Det vore önskvärt om såväl staten som kommunerna och regionerna beslutade sig för att renodla sitt uppdrag. På så vis skulle de dessutom kunna minska onödiga kostnader, skriver Alexander Torin.

Debatten om skattenivåerna är återkommande. Den vanligaste felaktigheten som lyfts är att ”det bara är att höja skatten” för att lösa problemen i samhället. Om skatt vore en universallösning skulle skattebördan ligga närmare 100 procent och så är inte ens fallet med vår nuvarande regering.

Frågan allt för få ställer sig är vem som arbetat ihop pengarna som tas i skatt. Ibland låter det som att pengarna uppstår ur tomma intet, något som såklart inte stämmer. Det är människor som går upp på morgonen och anstränger sig som skapar de pengarna vi har att fördela politiskt. Pengarna tillhör först och främst de som tjänat ihop dem, inte kommunen, regionen eller staten.

Staten och det offentliga har sin roll att fylla i form av de kärnuppgifter som till sin magnitud kräver stor samverkan. Detta innefattar exempelvis rättsväsende, vård, utbildning och försvar. En för stor offentlig verksamhet göder passivitet snarare än den samhällsbärande, konstruktiva andan där vi var och en efter bästa förmåga försöker lösa de utmaningar som kommer i vår väg.

Tyvärr har omfånget på det offentliga utökats till den grad att allt mer ses som kärnuppgifter trots att så inte är fallet. Denna oförmåga att prioritera har gjort höjd skatt till ett lättillgängligt val som finansiering för politiker. På längre sikt blir dock effekterna av höjd skatt att färre jobbar samtidigt som företag väljer bort Sverige – för när det inte lönar sig att arbeta så gör folk det i minskad utsträckning och precis samma avsaknad av incitament till egenansträngning finns inbyggt i allt för generösa bidragssystem.

Det vore önskvärt om såväl staten som kommunerna och regionerna beslutade sig för att renodla sitt uppdrag. På så vis skulle de dessutom kunna minska onödiga kostnader. Tänk om någon till och med var så pass vågad inom den offentliga verksamheten att de kunde prioritera kärnuppdragen för att kunna sänka skatten. Men så länge som höjd skatt ses som motsvarigheten till universalspray lär det inte ske.

Vägen framåt borde bestå av minskat regelkrångel och rätt skattemässiga förutsättningar som uppmuntrar fler att jobba, starta företag och på så vis skapa fler arbetstillfällen och öka skatteintäkterna. Svaret på samhällsproblemen kan inte alltid vara att peka på någon annan.

Alexander Torin (M)

Kommunalråd i Karlstad

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.