Regn dämpar bränderna i Australien

Brott & blåljus
PUBLICERAD:
Regn har dragit in över delar av Australien, vilket väntas hjälpa till i släckningsarbetet för de omfattande terrängbränderna.
Foto: Gustav Sjöholm/TT
Regnet öser ner över delar av det branddrabbade Australien. I den av bränder hårdast drabbade delstaten New South Wales har omkring 20 eldsvådor kunnat släckas.
– Regnet är väldigt goda nyheter, säger Angela Burford vid räddningstjänsten RFS.

Regnet som dragit in över det branddrabbade Australien innebär en efterlängtad hjälp i släckningsarbetet.

– Vi har haft regn över de flesta av våra brandplatser de senaste 24 timmarna, säger Angela Burford vid räddningstjänsten RFS i delstaten New South Wales, till TT.

Fukt, svagare vindar och lägre temperaturer har begränsat aktiviteten i de drygt 80 bränder som fortfarande rasade i delstaten under fredagsmorgonen, lokal tid. På ett dygn har antalet minskat från strax under 100, och antalet förväntas fortsätta att minska under helgen.

– Vi hoppas på mycket regn och att det är ihållande under några dagar för att det ska bli effektivt.

Landets vädermyndighet rapporterar att samhällena Boonanghi och Bulahdelah i New South Wales fått 126 respektive 112 millimeter regn på 24 timmar, vilket är de högsta mängderna sedan mars 2017. Myndigheten har också utfärdat varningar på en rad håll för åskoväder och risk för översvämningar.

Bulldozrar och vattenbombning

Omkring 1 500 brandmän är ute och bekämpar bränderna. Cirka 30 bränder är fortfarande utom kontroll. Släckningsarbetet pågår ungefär som vanligt, med bland annat vattenbombning där vädret tillåter, och grävmaskiner och bulldozrar som skrapar upp barmark runt bränderna för att hindra dem från att spridas.

– I en del fall kan det vara problematiskt, för regnet kan göra den väldigt torra marken lerig. Det kan vara svårt eller farligt för våra brandbilar att ta sig ut dit, säger hon.

Ett annat problem är om det bara faller lite regn, så kan det försvåra en del åtgärder, som att genomföra kontrollerade bränder för att förhindra storbränderna från att spridas.

Faran inte över

Det gäller också att ute i terrängen hitta pyrande stubbar och stockar och försöka att helt släcka dem.

– När det börjar värmas upp och vinden slår till igen kan det flamma upp och börja brinna igen, säger Angela Burford.

Hon lyfter också ett varningens finger för att blåsa faran över. Regnet kan i värsta fall bara bli en kort andhämtning.

– Även om det är goda väderförhållanden nu så är säsongen inte över än, och fler bränder kan uppstå de kommande månaderna när allt värms upp igen. Men det är ett positivt tecken att vi ser det här uppskovet.

Regn har svept in över bland annat Sydney.
Foto: Gustav Sjöholm/TT
Fakta

Faktorer som påverkar terrängbränder

TT

• Bränsle. Det måste naturligtvis finnas något som kan brinna för att en brand ska uppstå. En bränslebädd kan bestå av mossa, lav och döda växtrester som barr och löv. Större saker som tjocka grenar brinner långsammare, och ofta efter det att fronten passerat.

• Fuktigheten i bränslet. Hur fuktigt bränslet är avgör om, och i så fall hur fort, det brinner. Även fukten i luften påverkar, då torrare luft gör att växter lättare släpper ifrån sig sin fukt. I svenska förhållanden behövs en fuktkvot på under 25 procent, vilket kräver minst en vecka utan regn.

• Vindhastighet. Vinden driver lågorna till nytt bränsle som kan antändas, och drar också med sig nytt syre. Högre intensitet gör lågorna längre, så att de kan sprida sig till trädkronorna. Då kan brandfronten avancera 30 meter per minut. Dessutom kan vinden dra med sig glödande flagor som kan orsaka punktbränder flera mil därifrån.

• Temperatur. Uppvärmt bränsle brinner snabbare, och ju högre temperatur desto högre är sannolikheten att något antänds.

• Topografin. En skogs- eller terrängbrand sprider sig snabbare i uppförsbacke än i nedförsbacke. Var tionde grads lutning fördubblar hastigheten som brandfronten sprider sig med.

Källa: SLU, Australiens regering