"Problemet – vi blir för många äldre"

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Insändarskribenten har tankar om hur äldreboende skulle kunna fungera.
Foto: Helena Landstedt/TT
Politikens problem att vi blir för många äldre.

När bistånd styr tillgången på äldreboende så är målsättningen att man skall vara i stort behov av service.

Detta innebär att vare boende kommer att kosta maximalt med skattepengar. Om man i stället hade målsättningen att varje boende skall kosta minimalt för att omsorgens budget skall räcka.

Detta skulle innebära att de äldre skall vara så pigga som möjligt vid inflyttning t.ex att man klarar boendet utan hjälp. Endast hjälp när man larmar som man normalt gör till 112.

Kan hjälpa andra boende och minska på ensamheten för alla och att minska på personalens belastning, Vara i stånd att vara aktivitetsledare för något som det finns behov av, t.ex. digitala tekniken , sömnad , matlagning , motion och göra boenden delaktiga i boendet.

Om detta fungerar så blir kommunens kostnad per boende lägre. och minskar på ensamhet för de äldre.

Att vi blir många kan väl inte vara ett problem då vi betalar skatt och pensionen har vi gjort inbetalningar till tidigare.

PRO-medlem

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.