Replik: Public service behövs mer än någonsin

Signerat
PUBLICERAD:
Hur kan man tro att demokrati utvecklas bättre utan public service och på vilket sätt är reklamfinansierad media mer oberoende och demokratisk än skattefinansierad i vår tids genomkommersialiserade och faktafejkade mediebrus, undrar Anders Andersson. (Bild på TV-huset och Radiohuset på Gärdet i Stockholm.)
Foto: Bertil Ericson / TT

Svar till Stefan Olsson (NWT 28/12 2019).

Under Signerat i artikeln "Public service inget villkor för demokrati" den 28 december 2019 redogör frilansskribenten Stefan Olsson i negativa ordalag för historien kring public service. Han skriver att Sverige är en demokrati trots att vi har public service och menar att staten fortfarande inte törs släppa taget kring radio och tv.

Enligt SOM-institutet har 72 procent av svenskarna mycket och ganska stort förtroende för SVT. Motsvarande siffror för de reklamfinansierade kanalerna TV4 och TV3 (som saknar nyhetssändningar) är 54 respektive 14 procent.

Förtroendet för public service är dock generellt sett lägre hos dem med politiska sympatier på högerkanten och i synnerhet hos SD-väljare. Dessutom beslutade Moderaterna i Stockholms län i våras om att verka för att public service på sikt läggs ned.

Det är sant som Stefan Olsson skriver att tittandet på SVT minskar till förmån för bland annat streamingtjänster. Detta är ju dock inget skäl för att avskaffa public service, som utgör en språklig, kulturell och granskande motvikt till de främst utlandsproducerade streamingtjänsternas filmer och serier.

När kommersiella aktörer, inklusive Internets sociala tjänster, ökar sitt utbud och inflytande bör tvärtom reklamoberoende public service-sändningar i ”allmänhetens tjänst” stärkas, ”...genom ett mångsidigt utbud, spegling av förhållanden i hela landet och en variation i produktionsformer. Det ska vidare finnas en allsidig nyhetsverksamhet och ett brett kulturutbud tillgängligt för hela publiken...”, enligt Myndigheten för press, radio och tv.

Hur kan man tro att demokrati utvecklas bättre utan public service och på vilket sätt är reklamfinansierad media mer oberoende och demokratisk än skattefinansierad i vår tids genomkommersialiserade och faktafejkade mediebrus? Frågorna besvaras inte av Stefan Olsson, trots att han disputerat i statskunskap och forskat kring Sveriges demokratisering.

Anders Andersson

Lärare, Skoghall

Svar direkt: I sin kommentar till min krönika om svensk public service odemokratiska historia konstaterar Anders Andersson att jag är forskare i statskunskap och skrivit om demokratisering. Det är just därför som jag vet att ett land mycket väl kan vara en demokrati utan att ha statligt kontrollerade medier.

Sverige blev en demokrati i och med beslutet att införa allmän och lika rösträtt i november 1918. Vid den tiden fanns ingen public service. Det fanns inga radio- eller tv-sändningar. Det fanns bara kommersiella medier. Staten tog inget ansvar alls för nyhetsrapporteringen.

Enligt den uppfattning som Andersson förfäktar är det bara staten som kan förse medborgarna med allsidig information vilket måste ske genom de statliga bolagen SR, SVT och UR. Men denna uppfattning har historiska erfarenheter mot sig. I en tid helt utan public service kunde svenska folket byta statsskick från ett politiskt system med graderad rösträtt till ett system med lika rösträtt för alla, även för kvinnor. Debatten var het. Runt omkring oss i Europa härjade inbördeskrig och kejsarrikena föll som käglor. Tack vare den kommersiellt finansierade och av staten helt oberoende pressen gick det ändå väl.

Stefan Olsson

Fil dr i statskunskap och frilansskribent

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.