Patetiskt att ge sig på skolorna

Ledare
PUBLICERAD:
Lars Arrhenius och utbildningsminister Anna Ekström (S) presenterar utredningen om konfessionella inslag i skolan.
Foto: Marko Säävälä/TT
Utbildningsminister Anna Ekström (S) uppger att regeringen nu är beredd att förbjuda nyetablering av konfessionella friskolor. Bakom sig har regeringen och stödpartierna den utredning som lämnades över i onsdags. Utsikterna för regeringen att lyckas är dock minimala.

Flera muslimskt profilerade skolor har uppmärksammats negativt i media runt om i landet de senaste åren, inte minst Vetenskapsskolan i Göteborg. Det är lätt att få uppfattningen att konfessionella muslimska skolor växer som ogräs. Så är det inte. Det finns 72 konfessionella skolor i Sverige. Av dem är dussintalet muslimska, resten är kristna bortsett från en som är judisk. En procent av Sveriges grundskole- och gymnasieelever går på konfessionella skolor.

Det är inte en väl bevarad hemlighet att det är de muslimska skolorna som föranleder förbudet. Regeringen har ingen politik för att faktiskt bemöta den islamistiska extremismen eller dess tillväxt. Att göra ingenting är inte ett alternativ, då upplevs det bättre att göra någonting som inte ens har en chans att åstadkomma det som påstås. Att man samtidigt slänger de kristna och judiska samfunden under bussen verkar inte bekymra regeringen alls.

Förbudet är en del av januariöverenskommelsen och utredningen är ett rent beställningsjobb. Utredaren Lars Arrhenius är dock tydlig med att det förmodligen inte är juridiskt möjligt att förbjuda konfessionella skolor. Det skulle strida mot dels religionsfriheten och näringsfriheten i vår egen grundlag, dels åtaganden i flera internationella konventioner såsom Europeiska konventioner om mänskliga rättigheter och FN:s annars så omhuldade och numera lagfästa barnkonvention.

Europadomstolen har aldrig prövat just ett förbud mot konfessionella skolor men har tidigare slagit fast att pluralism i utbildningsväsendet är väsentligt för bevarandet av det demokratiska samhället. Domstolen har även fastslagit att sekularism inte är en neutral uppfattning.

”Religiös påverkan hör inte hemma i svensk skola!” skriver Socialdemokraterna på mikrobloggen Twitter. Barn har dock en rätt att fostras in i en religion, detta fastslås inte minst i barnkonventionen som regeringen nyligen har gjort till svensk lag.

De konfessionella inslagen på en sådan skola måste redan i dag vara frivilliga. Inte heller tar de plats från den övriga undervisningen. För religiösa unga skall värdet av att inte ständigt bli ifrågasatt och förlöjligad för sin religions skull inte underskattas. Elever på i vart fall kristna konfessionella skolor mår och presterar bättre än elever över lag. Hur är detta ett problem? Många problemskolor har heller inte varit konfessionella. Den illa beryktade Vetenskapsskolan i Göteborg är ett sådant exempel. Den hade inte berörts alls av ett förbud.

Konfessionella skolor är ett randfenomen i Sverige. Var regeringen verkligen orolig för extremismens framfart skulle staten med lätthet kunna kontrollera skolorna minutiöst och slå ned som hök vid överträdelser. Det gör man dock inte, förmodligen är där inte mycket att hitta. Ett förbud däremot skickar signaler om dådkraft.

I vanlig ordning går regeringens oförmåga att vidta mått och åtgärder som faktiskt åstadkommer vad som önskas ut över andra. I detta fall den procent av svenska skolungdomar som har hittat en fristad i en konfessionell skola. Det är ynkligt av regeringen.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.