Vi behöver en ny energipolitik

Debatt
PUBLICERAD:
Kärnkraften måste värnas. Ekonomiskt meningsfulla livstidsförlängningar av kärnkraft måste genomföras, och möjligheter för ny kärnkraft måste skapas, skriver Lars Hjälmered och Camilla Brodin.
Foto: Anders Ahlgren/SvD/TT
Vi behöver ett nytt energipolitiskt mål. Det krävs mer el för att klara klimatomställningen. Då måste alla fossilfria kraftslag bidra, inklusive kärnkraften, skriver Lars Hjälmered och Camilla Brodin.

I juni 2016 slöts en överenskommelse om energipolitiken mellan fem av riksdagens partier. Moderaterna och Kristdemokraterna stod bakom uppgörelsen, som löste flera akuta problem. Ett exempel var risken att all kärnkraft skulle stängas om inte effektskatten undanröjdes.

De senaste åren har nya frågor tillkommit på energimarknaden. Sverige behöver därför en ny energipolitik som svarar mot dagens utmaningar. Industrin och transporterna måste minska utsläppen om Sverige ska kunna nå klimatmålen. Det kan vi klara genom en omfattande elektrifiering, men då behövs mer ren el. Enligt experter krävs så mycket som en 60-procentig ökning. Det kan vi klara om alla fossilfria energislag – inklusive kärnkraften – ges en naturlig plats i den svenska energimixen.

Ett annat exempel är hur Skåne har brottats med regionala elproblem, som har gjort att företag inte kunnat växa. Det finns även ett behov av att utveckla det svenska elnätet och elnätsregleringen. Elmarknaden löser heller inte bristen på effekt och stödtjänster. Det här är problem som energiöverenskommelsen från 2016 inte löser. Den är dessutom i praktiken helt genomförd. Nu saknas förslag för att lösa både kortsiktiga och långsiktiga energipolitiska problem.

Våra partier har under drygt sex månader krävt att regeringen omgående bjuder in alla riksdagens partier till förhandlingar för att nå en ny energiöverenskommelse. Regeringen har återkommit med förslag på förhandlingar, men det är uppenbart att man inte hörsammat våra krav. Det handlar framförallt om tre avgörande utgångspunkter.

Vi behöver ett nytt energipolitiskt mål. Det krävs mer el för att klara klimatomställningen. Då måste alla fossilfria kraftslag bidra, inklusive kärnkraften. Målet för Sveriges energipolitik måste ändras till ett 100 procent fossilfritt elsystem, och inte uteslutande fokusera på förnybar el.

Kärnkraften måste värnas. Ekonomiskt meningsfulla livstidsförlängningar av kärnkraft måste genomföras, och möjligheter för ny kärnkraft måste skapas. Alla riksdagens partier ska bjudas in till förhandlingar. Vi har krävt att regeringen omgående bjuder in alla partier i Sveriges riksdag till energisamtal. Målet ska vara att i närtid nå en ny energiöverenskommelse.

Regeringen avser inte att tillmötesgå våra krav. Vi beklagar att regeringen inte är beredd att på ett seriöst sätt gå vidare i energipolitiken. Därför lämnar Moderaterna och Kristdemokraterna det energipolitiska samarbetet för att istället söka stöd för en ny energipolitik i Sveriges riksdag.

Lars Hjälmered (M)

Närings- och energipolitisk talesperson

Camilla Brodin (KD)

Närings- och energipolitisk talesperson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.