Hoppa till huvudinnehållet

Rör inte vårt Granberga

Publicerad:
Lördagen den 14 december hölls en manifestation där drygt 50 personer skanderade ”Rör inte vårt Granberga”. Ett plakat för varje bokstav hölls upp för pressen, skriver Yrjö Airiman.
Lördagen den 14 december hölls en manifestation där drygt 50 personer skanderade ”Rör inte vårt Granberga”. Ett plakat för varje bokstav hölls upp för pressen, skriver Yrjö Airiman. Foto: Helena Karlsson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

På vilket sätt ökar valfriheten för oss i Väse om vårt enda vårdboende privatiseras? Vad kan vi välja om vi inte vill ha våra anhöriga på ett privatiserat Granberga, skriver Yrjö Airiman.

Lördagen den 14 december hölls en manifestation där drygt 50 personer skanderade ”Rör inte vårt Granberga”. Ett plakat för varje bokstav hölls upp för pressen.

Vid ett möte med vård- och omsorgsnämndens ordförande Christian Holm Barenfeld (M) berättade personalen att de är två personal på morgonen, två på kvällen och två på natten som tar hand om 25 vårdtagare. Det går inte att vara färre. Det är en stabil personal som ligger i topp kvalitetsmässigt i kommunen. Holm Barenfeld svarade då. Vad bra då blir det lätt att sälja Granberga? Personalen svarade att då säger vi upp oss allihop.

Ett bra vårdarbete innebär ett kunnigt och djupt personligt engagemang. Detta används nu emot personalen och vårdtagarnas anhöriga. I media har Holm Barenfeld bemött alla protester mot föreslagna privatiseringar med att han vill öka valfriheten och öka kvaliteten och effektiviteten i verksamheten.

Frågor till Holm Barenfeld:

1. På vilket sätt ökar valfriheten för oss i Väse om vårt enda vårdboende privatiseras? Vad kan vi välja om vi inte vill ha våra anhöriga på ett privatiserat Granberga? Utöver nuvarande kostnader ska ett privat företag ta ut en vinst och dessutom tjäna pengar genom besparingar?

2. Hur vill Holm Barenfeld (M) öka kvaliteten genom privatiseringen? Kvalitén är ju beroende av att man har utbildad personal och tillräckligt antal anställda som stannar kvar så det blir en kontinuitet.

Det privata vårdboendet Åsbacka i Molkom har fått återkommande kritik av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) för att man har för låg bemanning särskilt nattetid. IVO har fortfarande ett pågående tillsynsärende över Åsbacka. Är detta vård med hög kvalitet? Om inte vilket ansvar tar han för att se till att förhållandena förbättras?

3. Hur ökar Holm Barenfeld effektiviteten genom privatiseringen?

Vi vet att hos de flesta privata vårdgivarna har personalen lägre löner, lägre bemanning och mer tekniska lösningar t ex kameraövervakning. Men en kamera kan inte lyfta upp en åldring som gått upp på natten och ramlat. Det kan inte heller en ensam anställd på natten. Det krävs två personal för att lyfta en äldre även om man har en lyftanordning. Är det dessa åtgärder som ska öka effektiviteten, eller vad?

Fundera ett tag till på vilka konsekvenser privatiseringar får för de äldre och deras anhöriga på kort och lång sikt.

På riksplanet har moderater svängt när det gäller privatiseringen av arbetsförmedlingen. Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk ansvarig (M), säger om Alliansens privatiseringar av arbetsförmedlingen och införandet av coacher och etableringslotsar blev en dyrköpt läxa som vi inte ska göra om.

De privata apoteken ifrågasätts alltmer på grund av de konsekvenser det fått. Privata apotek som har för små lager för att göra högsta möjliga vinst får ibland brist på mediciner. Nu har ett privat företag orsakat brist på sjukvårdsmaterial. Det har bidragit till personalbesparingar på Karolinska sjukhuset med flera ställen då man inte kan arbeta utan sjukvårdsmaterialet.

Dra tillbaka förslaget om privatiseringen av vårdboendena Granberga. Gruvan och Fryken och låt dem vara kvar i kommunal regi. Vill ni ha valfrihet i Väse bygg ett nytt privat vårdboende i Väse. Då får vi en valmöjlighet och färre äldre tvingas flytta från Väse dit det finns plats i Karlstad.

Yrjö Airiman

Ordförande, Väse socialdemokratiska förening

Artikeltaggar

Christian Holm BarenfeldDebattElisabeth SvantessonIvoKarlstads kommunModeraternaMolkomSocialdemokraternaVårdboendeVäse