Vågar vi chansa att Greta har fel…

Insändare
PUBLICERAD:
Greta Thunberg har fått världen att lyssna, vågar vi chansa att hon har fel, undrar insändarskribenten.
Foto: Antonio Calanni
Religionerna har sina symboliska förebilder och de olika lärornas förkunnare kräver vissa försakelser och umbäranden för att deras följare ska få någon form av belöning i livet efter detta.

Den senaste i raden av moder jords frälsningssoldater heter Greta Thunberg, som med sin ungdomliga entusiasm och övertygelse försöker omvända alla klimatsyndare till bot och bättring.

Hon vill med sitt budskap rädda världen från undergång och förhindra att vi närmar oss den yttersta dagen med tanklös expressfart. Även hon kräver umbäranden och försakelse för att människan ska få sin belöning redan under jordelivet.

Trots sin ringa ålder har hon med sin världsomspännande väckelserörelse fått många anhängare. Hennes symboliska kraft som klimatets räddare är något världen aldrig tidigare skådat. Hon har ruskat om och irriterat världens beslutsfattare och det är ingen som längre är omedveten om, att jordens tillgångar är rödflaggade.

Även hennes förnekare och klimatateister har fått en tankeställare och motargument börjar minska i takt med isen runt polerna.

I alla väckelserörelser är tron den starkaste drivkraften och oavsett vad vi tycker om Gretas budskap, så har hon skakat liv i alla kreativa krafter som mänskligheten förfogar över. De uppfinningsrika hjärnorna går nu på högvarv för att hitta klimatsmarta lösningar, som ger oss hopp om en bättre framtid.

GRETA har fått världen att lyssna, stanna upp och åtminstone tänka efter.

Frågan är inte om hon har rätt, utan frågan är:

Vågar vi chansa på att hon eventuellt skulle ha fel?

Sven-Åke Runelid

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.