Hoppa till huvudinnehållet

Kommuner kan lyckas med arbetsmarknadsintegration av flyktingar – oavsett storlek

Publicerad:
Att Arbetsförmedlingen utformar snabbspår, arbetsförlagd praktik och utbildning som riktas mot just dessa branscher är därför av fortsatt vikt, skriver Karl Wennberg och Oskar Adenfelt. Foto: Suvad Mrkonjic/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Med lärdomar från rapporten bör beslutsfattare runt om i landet rikta offentliga resurser till insatser som ökar sannolikheten för gruppen att komma i arbete, skriver Karl Wennberg och Oskar Adenfelt.

Det finns en ensidig bild av att mindre kommuner har sämre förutsättningar för lyckad arbetsmarknadsintegration av flyktingar. (Med flyktingar avses i det här fallet personer som har beviljats asyl i Sverige mellan 2000–2012 och som vi följt fram till fram till 2017.) Fores rapport Integration i hela Sverige – Från asyl till arbete som lanserades i Norrköping den 9 december visar att alla typer av kommuner kan lyckas med att få flyktingar i arbete – oavsett befolkningsmängd eller befolkningstäthet.

Det stämmer att mindre kommuner ofta kämpar med en minskande och åldrande befolkning samt svårigheter att finansiera kommunala åtaganden. Vikten av att få fler i arbete är således stor. Enligt en ny studie av Sveriges kommuner och deras integrationsarbete ser vi tre centrala faktorer som påverkar flyktingars chanser till jobb:

• Utbildningsnivå är avgörande. Personer med gymnasieexamen har omkring 40 procents större sannolikhet att komma i arbete än de som endast gått ut grundskolan. Effekten av en gymnasieutbildning är således stor, vilket motiverar fortsatta satsningar på att så många som möjligt i målgruppen ska ta gymnasieexamen.

• Individer som flyttar till en kommun där deras vuxna släktingar bor har mindre sannolikhet att komma i arbete. Två tänkbara förklaringar: antingen flyttar personerna till områden med sämre arbetsmarknader eller så kan flytten innebära att obetalt omvårdnadsarbete av släktingar sker på bekostnad av arbetsmarknadspotential.

• Offentlig sektor, främst vård och omsorg, är en viktig första arbetsgivare. Detsamma gäller för yrken inom hotell och restaurang samt bemanning. Att Arbetsförmedlingen utformar snabbspår, arbetsförlagd praktik och utbildning som riktas mot just dessa branscher är därför av fortsatt vikt.

Kommunernas utmaningar skiljer sig åt men behovet av att korta tiden till arbete för flyktingar är stor i hela Sverige. Med lärdomar från rapporten bör beslutsfattare runt om i landet rikta offentliga resurser till insatser som ökar sannolikheten för gruppen att komma i arbete. Kommunen och Arbetsförmedlingen är inte heller ensamma i integrationsarbetet. Välfungerande integration bygger på ett delat ansvar. Vi uppmuntrar företag att dra sitt strå till stacken, antingen själva eller tillsammans med det offentliga och det civila samhället, och visa på att vi tillsammans kan bidra till en förbättrad integration.

Under våren kommer Fores att lansera projektet Integration – det delade ansvaret med fokus på lärdomar från Sveriges kommuner.

Karl Wennberg

Professor i företagsekonomi vid Linköpings Universitet

Oskar Adenfelt

Biträdande programchef, Fores

Artikeltaggar

ArbetsförmedlingenArbetslöshetDebattForesIntegrationKommunerMigration