Tobé: Ett EU till nytta för medborgarna

Publicerad:
Varken populism eller federalism är svaret på EU:s framtid. Vi måste koncentrera oss på att stärka samarbetets grunder och slå vakt om våra gemensamma europeiska värden, skriver Tomas Tobé. Foto: Fredrik Persson/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Direkt från Europaparlamentet

Det huvudsakliga syftet med en konferens om Europas framtid måste vara att leverera nytta för Europas medborgare. Institutionella förändringar har inget enskilt egenvärde, skriver Tomas Tobé.

Europasamarbetet ska handla om att lösa genuint gemensamma problem. Samtidigt måste samarbetet klara av att ta sig an de stora framtidsfrågorna. I år ska vad som kallas för konferensen om Europas framtid inledas. Konferensen syftar till att utveckla och förbättra EU. För oss som tror på Europa är det ett välkommet initiativ, men det är absolut avgörande att EU utvecklas för att hitta lösningar på samhällsproblemen. Fokus får inte hamna på nya institutioner, nya beslutsordningar eller försvåra ansvarsutkrävande.

Flyktingströmmar, klimatförändringar och en ekonomi som viker ned innebär prövningar för hela Europa och framför allt för samarbetet inom EU. Den gränsöverskridande brottsligheten utmanar den fria rörligheten och göder gängkonflikter och skjutningar i Sverige. Säkerhetsläget i omvärlden är försämrat, och det krävs en tydlig motpol mot Rysslands och Kinas försök att utmana världsordningen.

Det finns därför en mängd områden där vi behöver samarbeta med andra länder, för att bättre kunna möta utvecklingen – och EU utgör vår främsta arena för ett kraftfullt gemensamt agerande. Därför är det just gemensamma problem som det bör fokuseras på när formerna för framtidens EU ska diskuteras. Det handlar främst om vår gemensamma trygghet och säkerhet, om invandringen, klimatet och Europas konkurrenskraft.

EU-samarbetet ska även i fortsättningen byggas av medlemsstaterna och för medlemsstaterna. Jag anser att besluten i EU fortsatt ska fattas av medlemsländerna i rådet tillsammans med Europaparlamentet, utifrån förslag från EU-kommissionen. Andra forum och organisationer för internationellt samarbete ska ha sitt huvudansvar och inte tas över av EU. Det gäller inte minst Nato, som bör förbli garanten för Europas säkerhet och den centrala arenan för försvarssamarbete.

Ett så kallat Europa i olika hastigheter bör så långt som möjligt undvikas. Det ska självfallet finnas möjlighet att stå utanför vissa delar, exempelvis eurosamarbetet, men ett mer diversifierat samarbete riskerar att splittra EU. Samarbetet måste bygga på en grundmurad respekt för medlemsländernas olikheter.

Det är nu dags att Europa börjar leverera resultat. Kräver detta nya strukturer eller fördragsändringar är vi moderater beredda att se över den typen av förändringar, men det ska då utgöra ett medel och får inte vara ett mål i sig. Det huvudsakliga syftet med en konferens om Europas framtid måste vara att leverera nytta för Europas medborgare. Institutionella förändringar har inget enskilt egenvärde.

Varken populism eller federalism är svaret på EU:s framtid. Vi måste koncentrera oss på att stärka samarbetets grunder och slå vakt om våra gemensamma europeiska värden. Det vill säga vikten av internationellt samarbete, värnandet av fred och säkerhet på vår kontinent, övertygelsen om att marknadsekonomi och frihandel leder till ökat gemensamt välstånd samt förutsättningarna för att öka människors frihet och trygghet.

Tomas Tobé

Europaparlamentariker (M)

Artikeltaggar

EUEU-kommissionenEuropaparlamentetModeraternaNatoPopulismSigneratTomas Tobé

Läs vidare