Replik: Köttkonsumtionen måste minska

Debatt
PUBLICERAD:
Men det är inte positivt att köttkonsumtionen i Sverige ökat med 50 procent de senaste årtiondena, skriver Cecilia Boman Lindström, Eva Hallström och Louise Hamilton.
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Om vi ska lyckas ställa om till en hållbar livsmedelsförsörjning, så måste alla hjälpas åt. Inte minst kommuner och regioner, som är stora uppköpare av livsmedel, skriver Cecilia Boman Lindström, Eva Hallström och Louise Hamilton.

Svar till Staffan Danielsson (NWT 28/12).

Det viktigaste skälet att äta ekologiskt odlad mat är att minska mängden gifter i naturen och i våra kroppar. Även om halterna av bekämpningsmedel är låga i den kemikalieodlade maten, och för varje enskilt ämne ligger under de gränsvärden som bestämts, så vet man väldigt lite om hur olika ämnen tillsammans påverkar oss.

Flertalet forskare inom området är överens om att det inte finns några säkra nivåer då det ännu finns för lite forskning. Så det finns goda skäl att minimera den mängd bekämpningsmedel vi får i oss. Som föräldrar och morföräldrar vill vi också att skolan ska minimera den mängd bekämpningsmedel som barnen får i sig. Därför bör skolmaten så långt möjligt lagas av ekologiskt odlade råvaror.

Mängden insekter har minskat kraftigt, och kemikaliejordbruket är troligen en viktig orsak till detta. Om den utvecklingen fortsätter, så hotas viktiga delar av vår matförsörjning av brist på pollinerande insekter.

Om vi ska lyckas ställa om till en hållbar livsmedelsförsörjning, så måste alla hjälpas åt. Inte minst kommuner och regioner, som är stora uppköpare av livsmedel. Därför bör kommuner och regioner fortsätta att höja målen för andelen ekologiskt framställda livsmedel.

Visst ska vi människor äta kött och mjölkprodukter även i fortsättningen. Balans mellan djurhållning och växtodling är en viktig del i den ekologiska odlingen. Men det är inte positivt att köttkonsumtionen i Sverige ökat med 50 procent de senaste årtiondena. En ökning som främst består av import från länder med sämre djurskydd och högre antibiotikaanvändning, som skapar allvarliga hälsorisker i form av antibiotikaresistenta bakterier.

Det finns goda skäl att minska köttkonsumtionen. Och det kött vi äter bör vara uppfött utan oansvarig antibiotikaanvändning, och helst ekologiskt.

Cecilia Boman Lindström (MP)

Språkrör MP Värmland, kommunpolitiker i Karlstad

Eva Hallström (MP)

Ordförande i Region Värmlands kost- och servicenämnd, kommunpolitiker i Sunne

Louise Hamilton (MP)

Kommunpolitiker i Kristinehamn

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.