Lägg ner Grön Ungdom istället

Debatt
PUBLICERAD:
Att den första reguljärflygning med biobränsle skedde från just Karlstad Airport nämns inte med ett ord skriver Amos Friedman, Maja Sveder och Cecilia Nielsen.
Foto: Henrik L Barvå
På Grön Ungdoms hemsida kan man läsa om hur de driver på för ett flygstopp. Hur Sverige och Värmland ska klara sig utan flyget verkar vara av föga intresse, skriver Amos Friedman, Maja Sveder och Cecilia Nielsen.

I en artikel i NWT från den 16 december säger Grön Ungdom att de vill lägga ner Karlstad Airport. Det är bra att Grön Ungdom säger sig vilja värna om folks hårt inarbetade pengar, men Karlstad Airport är mycket viktigt för både Karlstad och resterande delar av Värmland samt vårt näringsliv.

Karlstad Airport är, och kommer fortsatt vara, en viktig del för att få hela Värmland att leva. Under våren 2018 genomfördes en studie där Karlstad Airport betydelse för den regionala ekonomin studerades. Studien genomfördes av Jönköping International Business School och kom fram till att Karlstad Airport har stor betydelse för den regionala ekonomin. Det handlar bland annat om att företag ska ha rätt förutsättningar för att kunna växa och utvecklas i regionen, samt att nya företag ska kunna etablera sig och för att värmlänningarna ska ha enkla kommunikationer till övriga Sverige och världen.

På Grön Ungdoms hemsida kan man läsa om hur de driver på för ett flygstopp. Hur Sverige och Värmland ska klara sig utan flyget verkar vara av föga intresse. Men att den första reguljärflygning med biobränsle skedde från just Karlstad Airport nämns inte med ett ord. Istället för att använda sig av populistiska förslag borde Grön Ungdom omfamna de teknologiska framstegen inom flygbranschen och verka för ett mer hållbart flygande.

Grön Ungdom värnande om skattepengarna är beundransvärt, men fokuset bör riktas där slöseriet faktiskt existerar. Kanske kan det få Grön Ungdom att överge sina egna idéer om effektlösa ”miljöskatter” där skattehöjningar förkläs i grönt kamouflage för att lättare säljas in till väljarna. Först då kan vi få effektfull miljöpolitik där mängden nytta är viktigare än summan som spenderas.

Amos Friedman

Ordförande, Moderata Studenter Karlstad

Maja Sveder

Ordförande, MUF Arvika

Cecilia Nielsen

Vice Ordförande, Moderata Studenter Karlstad

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.