Olika uppdrag för offentligt och privat

Debatt
PUBLICERAD:
Vänsterpartiet hyser ingen grinig misstro mot privat företagande. Men vi är tydliga med att peka på att det offentlig verksamhet (som kommunen) och det privata näringslivet har olika roller och uppdrag i samhället, skriver Parvane Assadbegli och Agne Sandberg.
Foto: Henrik Montgomery/TT
Skiljelinjen består således i om man förstått eller inte förstått innebörden av det uppdrag som privata företag har i förhållande till kommunen och annan offentlig verksamhet, skriver Parvane Assadbegli och Agne Sandberg.

Svar till Alexander Torin (NWT 30/12)

Moderata kommunalrådet Alexander Torin anser sig ha identifierat en av de stora skiljelinjerna i politikens Karlstad. I replik den 30 december 2019 på våra tidigare debattinlägg består den i att man misstror eller inte misstror det privata näringslivet. Men det är inte det frågan handlar om. Å andra sidan har Torin rätt i att Vänsterpartiet inte är som andra partier: Karlstad är inte till salu!

Vänsterpartiet hyser ingen grinig misstro mot privat företagande. Men vi är tydliga med att peka på att det offentlig verksamhet (som kommunen) och det privata näringslivet har olika roller och uppdrag i samhället. Vi instämmer med Torin att det gärna får bli fler företag i Karlstad. Men de får inte göra våld på kommunens och samhällets krav på ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Skiljelinjen består således i om man förstått eller inte förstått innebörden av det uppdrag som privata företag har i förhållande till kommunen och annan offentlig verksamhet. De privata företagens uppdrag är att producera varor och tjänster på ett sådant sätt att ägarna tjänar pengar och går med så stor vinst som möjligt.

Kommunens uppdrag enligt Kommunallagen är att sköta angelägenheter av allmänt intresse, där alla invånare ska behandlas lika. Viktiga verksamheter är områden som rör invånarnas välfärd. Hit hör även bostadsbyggande och annan infrastruktur som behövs. Självklart ska goda förutsättningar för företagsetableringar finnas. Men om enskilda företagare ska ges stöd måste det finnas särskilda skäl för detta.

Självklart för oss inom Vänsterpartiet, men uppenbart inte för Torin. Medan vi inom Vänsterpartiet sätter de gemensamma angelägenheterna och strävan för hållbar utveckling främst, lyfter Torin fram ovillkorligt stöd för privat företagande och ekonomisk tillväxt som nyckeln för samhällsutveckling.

Muminparken på Skutberget innebär enligt kommunens egna konsekvensanalyser inte att de miljömässiga förutsättningarna blir bättre, samtidigt som de sociala konsekvenserna är negativa. HUI:s bedömning av sysselsättning och ekonomiska konsekvenser, utgår dessutom enbart från ett succéscenario. Ingen riskbedömning och inte något om de misslyckade försök som har gjorts runtom i landet med olika temaparker.

HUI garderar sig med att de inte tar hänsyn till strukturella förändringar och att det är ”...alltför hypotetiskt att förutspå de framtida arbetsmarknadsmässiga förutsättningarna i Värmlands län”. Skutberget är inte till salu!

Parvane Assadbegli

Agne Sandberg

Vänsterpartiet Karlstad

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.