Låt barnen få röra på sig mera

Debatt
PUBLICERAD:
Barnen ärver föräldrarnas aktivitetsnivå, men studier visar även att när barnen rör sig mer så spiller det över på föräldrarna och även de blir mer fysiskt aktiva, skriver Mattias Joelsson, Elisabeth Kihlström och Kenth Carlsson.
Foto: Karin Törnblom/TT
Tillsammans behöver politiker och föräldrar hjälpas åt för att våra barn ska få en” livskvalitet i världsklass”, precis som Region Värmlands vision säger. Civilsamhället i form av idrotts- och kulturföreningar är otroligt viktiga i det här sammanhanget, skriver Mattias Joelsson, Elisabeth Kihlström och Kenth Carlsson.

Forskning visar att dagens skolbarn riskerar att vara den första generationen som kommer leva kortare än sina föräldrar. Orsakerna till det är inaktivitet, dålig kost och sjukdomar relaterade till övervikt. Barnen rör sig helt enkelt inte tillräcklig i vardagen. Under de åren riskerar de även att grundlägga en livsstil, med för lite fysisk aktivitet, som varar resten av livet.

Trots att många barn är aktiva i organiserad idrott och tränar flera pass i veckan har de flesta problem att komma upp i den rekommenderade dosen på 60 minuters daglig fysisk aktivitet. Världshälsoorganisationen WHO larmade nyligen att 8 av 10 unga rör sig för lite, och att det är ett globalt problem.

Barnen ärver föräldrarnas aktivitetsnivå, men studier visar även att när barnen rör sig mer så spiller det över på föräldrarna och även de blir mer fysiskt aktiva. Win-win! Tillsammans behöver politiker och föräldrar hjälpas åt för att våra barn ska få en” livskvalitet i världsklass”, precis som Region Värmlands vision säger. Civilsamhället i form av idrotts- och kulturföreningar är otroligt viktiga i det här sammanhanget.

För Kristdemokraterna är familjen den viktigaste enheten i samhället och med vår politik vill vi stödja familjen att vara den goda platsen för våra barn att växa upp i. Det betyder också att vi hjälps åt. Politiken gör sin del, men din del som förälder är den allra viktigaste.

Här är några exempel där vi kan hjälpas åt för våra barns skull.

Politiken beslutar om idrott på schemat varje dag i skolan. Föräldrarna uppmuntrar sina barn att delta.

Politiken ser till att det finns säkra gång- och cykelvägar mellan hem och skola och fritidsanläggningar. Föräldrarna uppmuntrar barnen att gå och cykla. Långsiktig gör vi inte barnen någon tjänst genom att skjutsa dem i onödan.

Föregå med gott exempel! Barn gör inte som du säger, de gör som du gör.

Vi politiker tar i alla våra beslut hänsyn till hur beslutet påverkar barn genom en barnkonsekvensanalys.

God kollektivtrafik - politiken lägger till rätta för att du ska kunna åka, och du behöver ta möjligheten där den finns. Promenaden till busshållplatsen ger dig en egen hälsovinst, du är ett gott föredöme för de unga och du bidrar till ett hållbart samhälle.

Kommunen ser till att det finns möjligheter till spontanidrott och vi föräldrar uppmuntrar våra barn att hitta på uteaktiviteter tillsammans.

Föräldrarna tar ansvar för en hälsosam matkultur hemma. Ät middag tillsammans när det är möjligt. Tala väl om skolmaten. Uppmuntra barnen till att smaka på allt, även om du hade problem med det under din skoltid. Det har alltid funnit åsikter om skolmaten, men det är faktiskt näringsriktig mat i skolan.

Alla barn ska ha råd och möjlighet att idrotta. Kristdemokraterna vill införa ett fritidskort, där det finns mer pengar på kortet för familjer med lägst inkomst, för att alla ska kunna delta. Detta är en modell som finns i Norge och fungerar bra. Långsiktigt är detta en investering som betalar sig flera gånger om.

Att bygga ett gott samhälle är ett lagspel och du som förälder är den viktigaste personen i dina barns liv.

Mattias Joelsson (KD)

Kommunalråd på Hammarö

Elisabeth Kihlström (KD)

Regionråd i Region Värmland

Kenth Carlsson (KD)

Ordförande i Friskvården Värmland

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.