"Karlstads politiker borde ta sig en rejäl titt i spegeln"

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Insändarskribenten har synpunkter på hur politiker i Karstad agerar och hur beslut klubbas.
Foto: Henrik Holmberg/TT
"Demokrati betyder folkmakt eller folkstyre". Det är Nationalencyklopedins förklaring på det begrepp vars grund Sverige vilar på. Demokrati är något de allra flesta av oss värdesätter otroligt högt, och om några helt plötsligt skulle besluta om saker och ting helt efter sina egna intressen, skulle många av oss se på detta med stort förakt.

Det här är inget uppmålat skräckscenario, det är verklighet. När detta skrivs (2019-12-19), har en detaljplan för en Muminpark på Skutberget precis genomklubbats i kommunfullmäktige. Samklangen hos etablissemangspartierna tycks höras över halva Vänern, de vill ha en Muminpark.

Detta trots att 50 procent av Karlstadborna enligt en undersökning av Novus är emot en etablering av parken, varav endast en fjärdedel är för.

Hur klingar detta med begreppet demokrati, som handlar om folkstyre och folkmakt? Borde inte blotta åsynen av denna opinionsundersökning få partierna att inse, att invånarna i Karlstad är emot detta?

Politiker idag har mist all verklighetsuppfattning. Man sitter i salarna hos kommunfullmäktige och håller varandra om ryggen, istället för att agera ideologiska motpoler som vill det bästa för sina väljare.

Undantaget för detta är Karlstadpartiet Livskvalitet som valt att gå emot etablissemanget och skapat sin egen linje i Mumin-frågan, en linje som baseras på vad Karlstadborna tycker. De kämpar minst sagt i motvind.

När de som en gång varit stora motståndare börjar sitta i varandras knän, är det ofta något lurt på gång. Att Socialdemokraterna och Moderaterna är eniga i en fråga av det här slaget visar konkret på de ryggdunkningar och de motsägelsefulla samarbeten som förekommer i dagens Svenska politik.

Socialdemokraterna som säger sig värna om arbetarklassen, går alltså med på en vinstdriven Muminpark. En park som inte bara är ogillad av varannan Karlstadsbo, utan även ett hot mot till exempel folkhälsa och allmännyttan.

Politikerna sitter på sina höga positioner, utan att nästan själva veta varför. Det enda de vet är att de vill säkra sin egen framtid, med ett välbetalt yrke. Viljan att förändra saker och ting har dött ut, i takt med att politiker i stort sett skapat sig en egen klass, som finns till i enbart det syfte att skydda sina egna intressen.

Den utveckling vi ser idag är mycket problematisk. Ingen gynnas av etablissemangets åsikter och intressen, förutom just de själva.

Det är dags för en ny ordning inom politiken, en ordning som legat begravd under lång tid. En ordning där folkets vilja alltid sätts först, och inte storbolagens och etablissemangets. Karlstads politiker borde ta sig en rejäl titt i spegeln, och fråga sig själva om de verkligen är lämpade att vara på sina positioner när de inte klarar av att förvalta det demokratiska arvet.

Johan Wennberg

Gymnasiestudent

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.