Det finns inga yrkesskickliga sjuksköterskor

Debatt
PUBLICERAD:
Hoppet som funnits släcktes och även i år visade region Värmland att man inte värdesätter vårt arbete, skriver alla sjuksköterskor inom öron- näs- och halskliniken.
Foto: isabell Höjman/TT
År efter år får vi vid lönesättande samtal höra hur värdefulla vi är men det finns aldrig pengar att visa det. Nu får det vara slut på det tramset, skriver alla sjuksköterskor inom öron- näs- och halskliniken.

Efter årets långa löneförhandlingar gällande löner för Vårdförbundets medlemmar fanns hoppet hos många av oss då man slöt avtal om att bland annat satsa på särskilt yrkesskickliga. Hoppet som funnits släcktes och även i år visade region Värmland att man inte värdesätter vårt arbete och att man dessutom inte tycker sig behöva följa det överenskomna avtalet.

Ett möte hölls på Regionens hus 28/8 mellan arbetsgivare och arbetstagare. I överläggningarna yrkade Vårdförbundet:

Satsning på särskilt yrkesskickliga barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor. De ska uppnå minst 10 000 kronor över den treåriga avtalsperioden

Målet för lönespridningen, 2.0 i kvot, ska efter den treåriga avtalsperioden uppnåtts.

Satsning på särskilt yrkesskickliga chefer och ledare

Att den lokala löneprocessen utvecklas så att alla ges möjlighet till en lönekarriär och en god löneutveckling över hela den yrkesverksamma perioden

För att konkretisera och motivera urskiljandet av särskilt yrkesskickliga ska bedömningen utgå från Region Värmlands ordinarie lönekriterier som i elva punkter ger en bild av vad man som särskilt yrkesskicklig bör bidra med för att ingå i den gruppen.

De kriterierna är relevanta och handlar om att man bör ha över 15 års erfarenhet av patientnära arbete och visa prov på sin fördjupade kunskap i klinisk verksamhet inom sitt verksamhetsområde. Kriterierna beskriver även vikten av att kunna samarbeta på sin arbetsplats men även med andra professioner, handleda nya kollegor och studenter, arbeta med utvecklingsfrågor, visa prov på att genomföra säker vård på ett systematiskt sätt för att kunna kvalitetssäkra både vård och arbetsmiljö.

Medarbetare som bedöms särskilt yrkesskickliga bör uppfylla samtliga eller merparten av kriterierna. Region Värmland gör dessutom bedömningen att medarbetare som är aktuella bör vara 50 år eller äldre. Inom områdesledning för slutenvården togs beslutet att man i huvudsak skulle identifiera dessa medarbetare inom 24/7-verksamheten. Ett beslut som inte är förankrat i förhandlingar med Vårdförbundet.

År efter år får vi vid lönesättande samtal höra hur värdefulla vi är men det finns aldrig pengar att visa det. Nu får det vara slut på det tramset! Pengar finns. Det visar ni tydligt när ni ger regiondirektören Anneli Snobl sparken, men fortsätter betala hennes lön i ytterligare 18 månader. En månadslön på 156 000 kronor. Ta den summan gånger 18 och lägg sedan till sociala avgifter, det blir en svindlande summa och den skulle räcka en liten bit på väg som löneförhöjning till de cirka 2 200 personer inom Vårdförbundet som är anställda inom region Värmland.

Vi är många sjuksköterskor inom område slutenvård som utfört omvårdnad och medicinsk vård över lång tidsperiod inom 24/7-verksamheten. Genom den arbetsinsatsen har vi tillfogat oss mycket kunskap, som dessutom har möjliggjort en specialisering inom olika områden som verksamheten behöver för att ge kvalificerad vård. Många av de specialfunktioner utförs dagtid på våra mottagningar där vi arbetar som; kontaktsjuksköterskor, operationsplanerare, med rådgivning, tidsbokning och med specialundersökningar som utförs av sjuksköterskor, m m, Men då är vi plötsligt inte yrkesskickliga längre eftersom ni chefer valt att prioritera bort oss enligt egna kriterier utanför avtalet! Hur är det möjligt?

Susanne Larsson

Lena Warholm

Charlotta Dagobert Wanberg

Alla sjuksköterskor inom öron- näs- och halskliniken, Region Värmland genom

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.