Hoppa till huvudinnehållet

2023 rivs anrika idrottsarenan

Publicerad:
Marcus Ekholm visar var huvudingången till ”nya Tingvalla” kommer att finnas 2022. I bakgrunden syns Friskis & Svettis. Foto: Helena Karlsson

Mycket värmländsk idrottshistoria har skrivits på landskapets största idrottsarena. Minnesvärd friidrott, bandy, fotboll, ishockey, skridsko, amerikansk fotboll och till och med boxning.

Men 2023 rivs då 104-åriga Tingvalla IP i Karlstad.

Det blir inte mycket från det anrika arenaområdet som kan bevaras och återbrukas.

– Det blir nog bara Massa Lind-statyn, släggburen, startblock, hinderbockar, häckar och kanske hoppmattor som får flytta med till den nya arenan. Vi kan ju inte ta med oss sådant som gräsmattan och löparbanorna, säger Mikael Eskilsson, som är huvudansvarig för skötseln av Karlstads kommuns idrottsarenor.

Eskilsson ser fram emot flytten.

– Känslomässigt vet jag inte hur det blir att lämna Tingvalla. Men vi flyttar ju till väldigt nya och fräscha anläggningar. Det har varit ganska råddigt att sköta Tingvalla, som inte fått någon rejäl renovering av fastigheterna sedan 1969-1970. En hel del är rätt sunkigt.

Attraktiv mark

Vad som ska hända med Tingvallaområdet när arenan inte längre behövs är inte bestämt. I juni i år deklarerade kommunstyrelsen bara att idrottsplatsen ska efterträdas av något som ”skapar ökat värde för kommunen”.

Kontor närmast E18 och bostäder längre in mot Malmtorgsgatan är det som tidigare diskuterats.

– Men det kan också bli så att området kompletteras med samhällsfastigheter, det får utredningen utvisa. Det kanske inte kommer att avgöras av hur mycket pengar kommunen kan få in för den attraktiva marken, utan istället av vad som efterfrågas mest och vilka behov som är de största, säger Marcus Ekholm.

Man ska också ta hänsyn till den bebyggelse som sedan länge finns runt Tingvalla IP.

Det finns ingen summa för vad Tingvallamarken är värd.

– Framtida markvärdet beror på vilken typ av byggnation man väljer, säger Marcus Ekholm, Karlstads kommuns projektledare för arenautveckling.

 Stenar och en hel del tallar ska bort. Därefter ska det byggas en konstgräsplan som ska vara klar redan 2020. Marcus Ekholm, projektledare för arenautveckling i Karlstad, lovar att allt som skissats också ska få plats på det nya Sannafältet.
Stenar och en hel del tallar ska bort. Därefter ska det byggas en konstgräsplan som ska vara klar redan 2020. Marcus Ekholm, projektledare för arenautveckling i Karlstad, lovar att allt som skissats också ska få plats på det nya Sannafältet. Foto: Helena Karlsson

Stad med sport

Karlstad har sedan många år tillbaka profilerat sig som en framgångsrik idrottsstad och framför allt på senare tid har man också haft ambitionen att vara en av landets främsta arrangörsstäder. Men då det gäller nya idrottsarenor har många andra kommuner hunnit betydligt längre.

2012 gav Karlstads kommunstyrelse kultur- och fritidskontoret uppdraget att utreda det framtida behovet av idrottsarenor i residensstaden. Två år senare presenterades ett förslag om att Tingvalla IP och Regementets IP borde ersättas, att en speciell fotbollsarena var önskvärd och att Tingvalla isstadion skulle få tak och väggar. Det sistnämnda förslaget hade av nästan alla partier utlovats i två valrörelser men aldrig genomförts.

Därefter hände inte så mycket förrän Marcus Ekholm, som varit kultur- och fritidschef i Forshaga kommun, fick uppdraget som projektledare för de nya arenorna 2016.

Sixten Westlund på Karlstads kommuns teknik- och fastighetskontor fick ansvaret för det byggtekniska samt upphandling.

-Vi har jobbat väldigt tätt tillsammans den senaste tiden, säger Ekholm.

510 miljoner

I juni i år kom det politiska beslutet om 510 miljoner kronor till den första etappen med arenor på Sannafältet, mellan Södra Råtorp och Norra fältet, samt för överbyggnad av Tingvalla isstadion.

En ny inomhusarena för bland annat friidrott var initialt inget högprioriterat bygge. Men när taket på Våxnäshallen började braka på grund av snötryck blev läget ganska akut.

På Sannafältets sportcenter kommer det i den första etappen att byggas en inomhusarena, en konstgräsplan som ska ersätta Regementets IP, en kastplan som efterträder Massas äng samt en stor utomhusarena som huvudsaklig ersättning för Tingvalla IP. Dessutom självklart vägar, vatten och avlopp, el, fjärrvärme, parkeringar och diverse utrymmen för skötsel, material och ombyten.

Lokal entreprenör

Huvudentreprenör för Sannafältsarenorna blir Byggdialog, som är ett Karlstadsbaserat företag med kontor på Herrgårdsgatan i stadens centrum.

Första spadtaget tas troligen i juni 2020 och då handlar det om inomhusarenan som ska ersätta Våxnäshallen. Ungefär samtidigt börjar man med den konstgräsbelagda träningsarenan utanför Friskis & Svettis entré.

Första etappen på Sannafältet får kosta högst 296 miljoner kronor.

– Det är en så kallad partneringentreprenad. Vi planerar utförandet tillsammans och ser vi att vi kommer att klara budget, tid och innehåll, utifrån vår förfrågan, så kör vi. Om inte, får vi försöka göra förändringar eller banta på något. Att komma tillbaka till kommunledningen och begära mer pengar tror jag inte blir så populärt, säger Sixten Westlund.

Så här ska den nya huvudarenan på Sannafältet se ut. Arenan ska bland annat klara kraven för SM och GP i friidrott samt Superettan i fotboll.
Så här ska den nya huvudarenan på Sannafältet se ut. Arenan ska bland annat klara kraven för SM och GP i friidrott samt Superettan i fotboll.

Ingen fotbollsarena

Fotbollsklubbarna i Karlstad har länge önskat sig en specialarena, utan löparbanor, för sin sport. Man anser att man muntligen lovats en sådan och att det skulle bli ett högprioriterat bygge.

– Uppdraget vi har från politiken är att skapa anläggningar med så hög nyttjandegrad som möjligt. En specialarena kräver mycket mer arbete från alla parter för att få till drift och ekonomi och där är vi ännu inte, säger Sixten Westlund.

– Först ska vi påbörja byggnationen av de beslutade arenorna, men vi jobbar givetvis parallellt med att hitta lösningar för en framtida fotbollsarena. När ett förslag kan finnas klart för politiken att ta ställning kan jag tyvärr inte säga i dagsläget. Det är så många olika faktorer som påverkar ett beslut. Den nya utomhusarenan är planerad för att klara Superettan-kraven, så ska det byggas en fotbollsarena i en framtid är det rimligt att tro att den ska kunna klara allsvenska krav, säger Marcus Ekholm.

Planen i dag är att det blir hybridgräs med fjärrvärme på ”nya Tingvalla”.

Nära Friskis

Den nya arenan för friidrott, fotboll och amerikansk fotboll kommer att ha sin huvudentré nära Friskis & Svettis. Bara ett långt fotbollsinkast snett till höger om man står med ryggen mot motionsanläggningens ingång.

– Det är mycket som ska få plats på Sannafältet och vi har en begränsad yta att hålla oss innanför. Det kanske ser lite trångt ut på kartskisserna, men jag tror att det kommer att bli bra, säger Marcus Ekholm.

I arenauppdraget ingår även utredning för en multiarena, men för denna finns det ännu ingen placering, budget eller beslut. Den fanns inte heller med på den områdesskiss som presenterades i juni. Fotbollsstadion kallades i alla fall ”Plats för framtida arena” och fanns inritad mellan konstgräsplanen och Norra fältet.

Fotbollsklubbarna har tidigare hoppats på en arena på Norra fältet med möjlighet till reklamutrymmen mot E18.

Mer liv på fältet

– Men Norra fältet kommer inte att bebyggas med några idrottsarenor. Fältet är kommunens stora evenemangsområde och kommer även att vara det i framtiden. Det blir en tallridå kvar mellan Norra fältet och det som i detaljplanen är tänkt som en framtida fotbollsarena. Vad gäller ersättning för de reklammöjligheter som i dag finns vid Tingvalla mot E18 ska vi ska försöka hitta lösningar i anslutning till den norra delen av Sannafältet, nära E18, säger Marcus Ekholm.

Visst är det en del större evenemang som cirkusar, tivolin, marknader och konserter på Norra fältet, men mestadels är det en stor tom yta med några undantag för hundrastare och golfspelare…

– Norra fältet borde kunna utnyttjas betydligt mer och det ingår i vårt uppdrag att knyta samman stadens mer centrala delar med nya Sannafältet. Där ingår ju Norra fältet som en viktig del. När arenaområdet byggs försvinner också kastplanen Massas äng och Regementets IP. En ny utryckningsväg från ”Blåljusbyn” byggs där, men vad det i övrigt ska bli på de stora ytorna vet vi ännu inte, säger Marcus Ekholm.

Nu ligger ”Blåljusbyn” där den ligger, men det har även funnits planer på att länka samman Tingvallahallarna och Tingvalla isstadion (som byggdes 1967 och nu ska bli en inomhusarena) med Norra fältet och Sannafältet.

Säljare och köpare

Marken för det nya sportområdet köper kommunen av sig själv.

– Ja, det är så det går till och det är till och med en del av teknik- och fastighetsförvaltningen som säljer och en annan som köper. I stort sett handlar det om marknadspriser, 400 kronor per kvadratmeter. För de byggen som det beslutades om i juni i år blir det totalt cirka 19 miljoner kronor mark, berättar Sixten Westlund.

Var blir huvudinfarten till Sannafältet?

– Huvudentrén för merparten av de som löser biljett till evenemangen på Sannafältets sportcenter hoppas jag blir för gående och cyklister genom det kommande evenemangstråket, som börjar vid E18-undergången och som går vidare över Norra fältet och ansluter till Sannafältets sportcenters evenemangsgata, säger Ekholm

– Det blir två likvärdiga infarter till Sannafältets sportcenter. En från Sanna allè (vid Södra Råtorp) och en från Infanterigatan, båda infarterna ger access till ungefär lika många p-platser.

Karlstads kommunstyrelse sa ja till ett nästan rent tjänstemannaförslag om de nya arenorna och deras prio-ordning.

-Enda invändningen var att man vill förkorta arbetstiden, utan att fördyra, när det gäller Tingvalla isstadion. Eftersom det är idrottsverksamhet där vintertid kan vi bara bygga med maxtempo mars-oktober, men vi ska se om det räcker med två sådana byggperioder istället för tre, säger Sixten Westlund.

Egna pengar plus lån

Tidigare var det aktuellt med privata finansiärer för de nya arenabyggena. Man studerade rena sådana privata exempel samt andra lösningar där kommunen är delaktig i olika finansiära lösningar som bland annat i Växjö, Linköping och Uppsala.

– Men till slut blev det eget kommunalt kapital plus lån. Det mesta tyder på att slutsummorna blir ungefär lika i de olika finansiella lösningar där kommunen varit involverad och kostsammare i de privat finansierade. Om utomstående bolag står för arenorna vill de ju ha avkastning på sina investeringar och då blir det dyra hyror för kommunen och föreningarna. I bästa fall blir det ett nollsummespel, säger Marcus Ekholm.

Däremot är Karlstads kommun öppen för namnsponsorer på de nya arenorna.

– Men det måste vara namn som stämmer med kommunens värderingar. Dessutom ska de eventuella namnerbjudandena ställas mot det värde som namnet Karlstad har, säger Marcus Ekholm.

Kan namnet Tingvalla följa med till Sannafältets huvudarena?

– Inte omöjligt. Men Tingvalla IP känns väldigt knuten till sin nuvarande plats och det bästa kanske ändå är att göra ett avslut där, säger Marcus Ekholm.

– Det är inte heller heligt att Tingvalla isstadion ska behålla sitt namn när hallen står klar, säger Mikael Eskilsson.

För samtliga nya arenor letar man nu också verksamheter som ska kunna ge högre nyttjandegrader under framför allt dagtid på vardagar.

Niki Merimaas släggkastarkonst ska flytta med från Tingvalla IP till Sannafältet.
Niki Merimaas släggkastarkonst ska flytta med från Tingvalla IP till Sannafältet. Foto: Håkan Kamp

Lind-konst flyttas

En procent av kommunens investeringar ska gå till utsmyckningar.

– Men det är inte säkert att hela den summan hamnar på Sannafältet. Utsmyckningspengarna gäller hela kommunen, berättar Marcus Ekholm.

Niki Merimaas ”Massa” Lind-relief, som invigdes vid friidrotts-SM 2004, ska i alla med till Sannafältet. På Tingvalla IP har den en ganska undanskymd plats på kortsidan mot Malmtorgsgatan. Framöver blir den kanske mer observerad vid den nya huvudarenan eller kastplanen?

Redan 2020 beräknas den nya uppvärmda konstgräsplanen vara färdigbyggd. I november 2021 ska den ”nya Våxnäshallen” stå klar. Hösten 2022 ska utomhusarenan kunna tas i bruk.

– Om invigningen blir då eller våren 2023 får vi se, säger Marcus Ekholm.

-- Kanske kan de sista matcherna fotbollssäsongen 2022 spelas där, men det är inte alls säkert, säger Mikael Eskilsson.

Ny simarena?

Den nya hallbyggnaden för Tingvalla isstadion kommer troligen att bli färdig 2023 och innehålla isytor för bandy, ishockey (två rinkar) och skridsko.

Utredningar om en fotbollsarena och en multihall med plats för minst 2 000 åskådare har satts igång. Dessutom finns en ny simarena med i kommunens framtidsplan. Men det finns ännu inga datum för när utredningarna ska vara klara.

Om allt blir verklighet får Karlstads kommun nya möjligheter att ta upp kampen med de största arrangörsstäderna.

Artikeltaggar

Marcus EkholmSannafältetSportTingvalla idrottsplats

Så här jobbar NWT med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.