E 16 - den bortglömda Europavägen

Insändare
PUBLICERAD:
Insändarskribenten är kritisk till hur E16 sköts genom Torsby.
Foto: Åserud, Lise
För tio år sedan ansökte regeringarna i Sverige och Norge om att den Europaväg som gick mellan Londonderry till Bergen och vidare över Fagernes till Oslo skulle förlängas österut förbi Hönefoss till slutdestinationen i Gävle.

FN:s ekonomiska kommission för Europa beslutade enligt ländernas önskemål och E 16 började att skyltas i Sverige 2012.

Det var naturligtvis en framgång i landet att få ytterligare en Europaväg.

Om det var en framgångssaga på nationell nivå är jag inte lika övertygad om att de regionala myndigheterna var lika positiva. Det verkar som att man glömde att skicka med pengar för att låta europavägen vara värd namnet.

Sämst är vägsträckningen mellan Torsby och norska gränsen bortom Vittjärn.

De stationära vita reflexstolpar som finns längs större vägar saknas fortfarande efter den här sträckan.

Härom veckan gjorde jag en resa från Torsby till Oslos flygplats. Temperaturen var på plussidan och väglaget blev genast sämre efter att ha passerat avfarten mot Gräsmark.

Det var moddigt, spårigt och allmänt halkigt väglag. 50 km i timmen var den högsta hastighet som jag ansåg mig kunna köra i.

Efter att ha passerat gränsen mot Norge var väglaget, och vägstandarden, helt annorlunda. Snömodden var bortplogad och halkbekämpning pågick fram till Kongsvinger.

Väderförhållandena skiljde inget mellan länderna.

Det är en skam att ha en sådan Europaväg i Värmland och i Torsby kommun.

Stackars de resenärer som åker vägen österut från Kongsvinger. De har bra väg fram till gränsen och har inget annat val än att fortsätta på den dåliga vägen mot Torsby.

Vår nye landshövding kanske kan ta en tur norrut från Karlstad och köra E 16 mot Norge.

Kanhända har han möjlighet att påverka de myndigheter som beviljar medel till vägunderhåll.

För inte har väl de norska väghållarna bättre grejer än de svenska?

Bengt Carlsson, Torsby

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.