Varje människas frihet är värd att försvara

Publicerad:
Jag vill att samhället ska bestå av en mångfald av människor med olika bakgrund men där alla människors lika värde är centralt, oavsett vem du är eller varifrån du kommer, skriver Marianne Åhman. Foto: Marina Johansson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Därför behövs Liberalerna i Sveriges riksdag mera än någonsin, men vi måste visa att vi är ett självständigt parti, inte ett högerparti och inte ett socialistiskt parti, skriver Marianne Åhman.

Jag är Liberal och står för varje människas rätt att leva sitt liv i frihet från starka styrande strukturer i samhället, oavsett om det är religiösa, kulturella eller strukturer styrda av traditioner. Jag tror att varje människa i grunden är god och att vi är jämlika från start men genom olika förutsättningar och möjligheter skapas olika livschanser.

Jag vill att samhället ska bestå av en mångfald av människor med olika bakgrund men där alla människors lika värde är centralt, oavsett vem du är eller varifrån du kommer. Varje människa ska ges rätten att få bli sitt bästa jag i ett liberalt samhälle.

Jag vill inte att Sverigedemokraterna ska bli ett parti som ska vara med och styra vårt land, men förstår efter senaste opinionssiffrorna att många i vårt land kan tänkta sig Jimmie Åkesson som en minister i en kommande regering.

Jag har idag läst SD:s partiprogram och inser återigen att Liberalismen ideologi och SD:s politik är totala motsatser. Deras värdegrund vilar på "en stark nationell identitet och ett minimum av språkliga, kulturella och religiösa skillnader som har en gynnsam effekt på sammanhållningen, tryggheten och stabiliteten inom ett samhälle". Referat SD:s partiprogram

Vårt lands demokratiska lagar är inte ”skrivna i sten”. De kan ändras utifrån majoritetens förslag och beslut i riksdagen. Vi måste värna den demokratiska rätten för alla i vårt land att leva i frihet och utan att diskrimineras vare sig av kön, könsöverskridande identitet, etniskt tillhörighet alltså individens nationella och etniska ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, fysisk eller psykiskt eller begåvningsmässiga begränsningar, sexuell läggning, eller ålder (diskrimineringslagen).

Därför behövs Liberalerna i Sveriges riksdag mera än någonsin, men vi måste visa att vi är ett självständigt parti, inte ett högerparti och inte ett socialistiskt parti. Vi är ett socialliberalt parti som värnar friheten för varje individ, men en frihet under ansvar för den som själv inte har resurser att klara sin vardag och klarar att vara fullt delaktig i samhället.

Liberalism betyder frihet och varje människas frihet är värd att försvara!

Marianne Åhman

Liberalerna Sunne

Artikeltaggar

DebattDiskrimineringJimmie ÅkessonLiberalernaLiberalismMarianne ÅhmanSverigedemokraterna

Läs vidare