Göthe: Bra besked från kungen

Signerat
PUBLICERAD:
Kungahuset har omorganiserats, bantats och blivit vassare efter beslut av kungen. Beskeden är klargörande och kronprinsessan Victorias roll stärks.
Foto: Pierre-Emmanuel Deletree/Pool via AP
Victoria har en stor talang för sin kommande uppgift, hon är välutbildad, alert och lyssnande, en viktig egenskap som ofta är underskattad, skriver Kjell Göthe.

Hösthalvleken i politiska spelet i riksdagen är över. Det fanns många frågetecken när den inleddes, tyvärr ännu fler nu vid avslut. Regeringen regerar inte hållfast, partierna på högerkanten för ingen kraftfull, samlad opposition trots att de ligger nära varandra i viktiga frågor. Centern och Liberalerna ingår i regeringsunderlaget. I riksdagen pågår ett allas ”krig” mot alla, men särskilt mot Sverigedemokraterna. Samtidigt, Sverige behöver kraftsamling för att lösa ett antal akuta problem snarast. Så det är klart att väljarna frustrerade går till jul- och nyårsvila.

Dessbättre har det getts klargörande besked som ligger i tiden från kung Carl XVI Gustaf. Kungahuset har omorganiserats, bantats och gjorts effektivare. Kungen skall ha beröm för sitt beslut, sannerligen inte lätt att ta, men nödvändigt. Motsatsen ser jag i regeringskansliet och i Myndighetssverige, som bara växer och byråkratiseras allt mera. För att inte tala om alla nya utredningar som tillkommit och som i de flesta fall i själva verket blottlägger beslutsvånda.

Ordföranden i Rojalistiska föreningen, Patrik Åkesson, skriver i medlemstidningen Rojalisten, nummer 4/2019, att han plötsligt fick hektiska dagar när kungens besked kom. ”Jag kunde ana en viss besvikelse hos journalisterna när mina svar inte var negativa till förändringarna. Istället känns det som ett bra förtydligande och ett fullt naturligt steg, särskilt inför barnbarnens planerade skolgång och tidigare krav på att undervisningen måste ske i Sverige.”

Reformen är till för att klargöra vilka inom kungafamiljen som skall tas i anspråk för officiella uppdrag, som åligger statschefen eller statschefsämbetet. Redaktören Herman Lindqvist klargör i en krönika i Svensk Damtidning att kungen nu preciserat exakt vilka som hör till kungahuset och skall rycka in och representera i olika sammanhang.

Det är de som står närmast tronen efter kungaparet, alltså kronprinsessparet med barnen prinsessan Estelle och prins Oscar. Precis som tidigare ingår förstås de övriga fortfarande i själva kungafamiljen. Beskeden skapar klarhet och ger frihet till övriga att gå andra vägar. Lindqvist slutar sin krönika med: ”Kungahuset har blivit vassare och tydligare. Nu vet alla var de står och vad som förväntas av dem.”

Förändringen är säkerligen också ett sätt att stärka kronprinsessan Victorias och prins Daniels roll och ställning. De kommer att få ta på sig många fler statschefsplikter framöver. Det är bra och bäddar för senare generationsskifte. Victoria har en stor talang för sin kommande uppgift, hon är välutbildad, alert och lyssnande, en viktig egenskap som ofta är underskattad. Skådespelerskan Margaretha Krook lärde henne tidigare under många år att tala tydligt och uttala rätt för att nå fram med ett budskap. För Herman Lindqvist gick hon för att lära sig mer om svensk historia. Victoria är som klippt och skuren att bli regent och är ju också populär i breda folklager.

Genom förändringen har kungen skapat en stabilitet som känns välbehövlig inte minst i en orolig politisk tid. Staben på Slottet har dessutom till del förnyats. Kungens nya stabschef heter Jan Salestrand och har 40 år av framgångsrik karriär i Försvarsmakten. HM Konungen har också förordnat Göran Lithell och Lena Bartholdson att vara hovintendenter och chef för Kungens respektive Kronprinsessans hovstat. Båda är mycket kompetenta och erfarna.

Kjell Göthe

Politisk krönikör

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.