Regionen lämnades med byxorna nere

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Före detta regiondirektören Anneli Snobls avgång orsakar debatt.
Foto: Helena Karlsson
Två befogade reaktioner på NWT:s artikel 18 december om Region Värmlands hantering av avgångsvederlag mm:

Om jag kommer ihåg min förvaltningsrätt rätt, är det inte fel, ja nästan nödvändigt, att ha regler om ordförandebeslut i pressade lägen där styrelsen inte hinner sammankallas t ex då stora värden stå på spel.

Styrelsen kan, om jag förstått rätt, bli kallad till dagen därpå om något allvarligt inträffat och är man då överens om och godkänner kallelsen är man åter på banan och kan ta bindande beslut. Frågan är då om ordförandens delegationsåtgärd i det här fallet togs i ett synnerligen pressad situation där stora värden kunde gå förlorade eller stora skador kunde inträffa i närtid?

Det verkar inte troligt att regiondirektörens chefande ytterligare en vecka eller två skulle ställa till ett sådant elände att brukandet av nödregeln för ordförandedelegation skulle vara försvarbart. Särskilt om man nu menar att tid finns och vi ansvariga "ska ta oss lite tid och diskutera vad vi har för förväntningar" på kommande rekryteringsprocess. Regionjuristerna och/eller förvaltningsrätten borde ta en ordentlig titt på detta!

Rekrytering av ledare på denna nivå ställer givetvis mycket större krav på rekryteringsprocessen än för de personalgrupper som kan räknas i tresiffriga tal. Kostnaden för ett års misskött ledarskap är bortåt 2 miljoner bara i lön mm. Sedan kommer effektivitetsförluster och tillkommande kostnader som ringar på vattnet.

Att någon tar ett jobb och sedan inte presterar det ledarskap man åtagit sig och förväntats göra kan liknas vid ett avtalsbrott. Skattepengar går i den anställdes fickor utan motprestation. Hur rimligt är det då att regionstyrelsen som skadelidande ska betala för att bli av med dessa. Snarare vore det mera logiskt att se dessa i sammanhanget exceptionellt höga löner som en möjlighet som arbetsgivaren ger arbetstagaren att kunna stoppa undan några kronor om den anställde och regionstyrelsen i samförstånd senare vill avsluta anställningen i förtid.

Man kan förstå den medarbetare som har mycket ansvar och en ledande ställning vill, med hög lön och fallskärm, ersättas för denna risksituation. Men "Hängslen och livrem"?! I det här fallet lämnas Region Värmland med byxorna nere.

Swångit Regionen!

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.