Konkretisera dig, Fredrik Larsson!

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Fredrik Larsson (M) uppmanas svara på ett antal frågor kring regiondirektörstillsättningen.
Foto: Joachim Lagercrantz
I onsdagens NWT (2019-12-18), dagen efter regionstyrelsens sammanträde, berättade styrelsens ordförande Fredrik Larsson att ”vi hade en diskussion i styrelsen om hur processen har sett ut, hur vi har kommit fram till den här situationen, vilka skäl som har funnits”.

Detta med anledning av beslutet för två år sedan (2017-12-19) att anställa regiondirektören som nyligen i förtid lämnade sin anställning och som nu – under 18 månader – kan se fram emot en arbetsfri inkomst på 156.000 kr per månad.

Ingen utomstående tilåts komma in på regionstyrelsens sammanträden. Vad som utspelar sig bakom den stängda dörren avgörs därför av hur mycket som aktörerna (politikerna) själva vill berätta, men också av vilka frågor som journalisterna efteråt ställer.

Jag saknade i artikeln följdfrågor, begäran om konkretiseringar, vilket jag anser att Larssons svepande uttalanden (se ovan) hade förtjänat. Därför ställer jag i detta NWT-forum nedanstående följdfrågor till Larsson – och hoppas förstås få svar:

Hur många av er (12 politiker), som ingick i ”processen”, var med och intervjuade de fem sökande som konsultföretaget från Stockholm hade lyft fram åt er? Hur många av er var med och intervjuade den som fick tjänsten?

Var ni klara över att två av dessa fem kandidater tidigare i yrkeslivet hade fått lämna chefsjobb i förtid? Upplevde du att konsulten lade alla kort på bordet, så att ni hade fullödiga förutsättningar att fatta anställningsbeslutet 2017-12-19?

Varför valde ni bort den mest kvalificerade och meriterade kandidaten? Varför valde ni istället en av ovannämnda två ”riskkandidater”? Varför detta höga spel, denna gambling, med förra mandatperiodens viktigaste landstingsbeslut?

Du innehar själv det mest ansvarsfulla och därmed det högst arvoderade av alla politiska uppdrag i Värmland. Vilka slutsatser drar du för egen del av ”processen” inför beslutet 2017 och det utfall som under senare tid har blivit uppenbarat för länets invånare?

Anders Ajaxson

Karlstad

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.