"Vi löser inte problemen genom att sluta bygga broar"

Insändare
PUBLICERAD:
Att avstå från att bygga exempelvis gång- och cykelbron mellan Råtorp och Färjestad löser inte de ekonomiska problem som arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Karlstad har just nu, enligt Per-Inge Lidén (MP).
Foto: Lisa Olaison
Svar på insändare från Anna, Kenneth och ”tänk efter före”

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har under de senaste tre åren haft kraftigt ökade kostnader för att placera såväl unga som vuxna Karlstadsbor på behandlingshem och institutioner därför att de på olika sätt farit illa. Det har gjort att vi haft större utgifter än inkomster.

Karlstads kommun har hanterat det genom att täcka förlusterna med sparade pengar, men det går inte längre. Den förändrade demografin, med färre arbetsföra som ska försörja fler äldre, barn och unga gör att alla verksamheter måste anpassa sig efter snävare ekonomiska ramar.

En extern utredning visar att vi har haft större ambitioner än andra kommuner och att det kostar – vi har alltså haft en hög ambitionsnivå i Karlstad. Därför måste vi nu anpassa vår verksamhet till de 636 miljoner som Karlstadsborna genom kommunfullmäktige gett oss för vårt arbete, och de cirka 100 miljoner som vi ger i försörjningsstöd till Karlstadsbor.

Vi har i möjligaste mån försökt undanta barn och unga från förändringarna i vår budget. För att göra förändringen så mjukt vi kan vill vi göra besparingarna under en treårsperiod. Men att bedriva verksamheten till en lägre kostnad kommer naturligtvis att märkas och det är beslut vi tar med tungt hjärta.

Vi löser inte problemen genom att sluta bygga förskolor, skolor, äldreboenden eller broar. De kommer att hålla i hundra år och är en investering för våra barn och barnbarn.

Vi behöver se till att staden är anpassad efter en växande befolkning och erbjuda skola, vård och omsorg med god kvalitet också i framtiden. Då kan vi inte låna pengar till löner.

Det är tungt att ta beslut som gör att utsatta människor inte får den ambitiösa vård vi kunnat erbjuda. Men vi har fortsatt ett brett och långsiktigt socialt arbete för utsatta människor i vår kommun.

Per-Inge Lidén (MP), ordförande arbetsmarknads- och socialnämnden

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.