EU måste underlätta för företagare

Debatt
PUBLICERAD:
Handel ger ökat välstånd. Samtidigt som vi driver på för att förenkla för företagen att göra affärer inom EU vill vi också att de hinder som finns för att sälja och köpa varor och tjänster utanför unionen ska undanröjas, skriver Urban Svanberg och Anders Edholm.
Foto: Peter Dejong/AP
Kommissionen måste underlätta för företagen att ta del av de fördelar som den inre marknaden faktiskt ger, inte minst gäller detta att göra det mindre krångligt för små och mellanstora företag, skriver Urban Svanberg och Anders Edholm.

Vi skulle fara med osanning om vi påstod att EU inte har några utmaningar framför sig just nu. Det handlar inte bara Brexit, utan en begynnande lågkonjunktur, en osäker omvärld och växande protektionism på sina håll. Därför är det viktigt att den nya kommissionen prioriterar rätt.

Ta en sådan sak som regler. Generellt sett betyder Sveriges medlemskap att vi på många områden kan ha en gemensam EU-regel istället för 28 olika, något som är till gagn för alla som gör affärer över nationsgränserna. Samtidigt härrör ungefär varannan regel som en företagare måste hålla koll på just från EU-lagstiftning.

Den förra kommissionen gjorde genom programmet Refit en del satsningar för att minska företagens regelbörda. Ursula von der Leyen, den nya kommissionens ordförande, har sagt att den nya EU-kommissionen kommer att fortsätta och förstärka det arbetet, även om det måhända sker under ett annat namn. Det är en god nyhet för alla företagare – oavsett om man verkar på Hammarö eller i Hamburg.

Producerar man varor eller tjänster vill man förstås sälja dem och där kommer vikten av en välfungerande inre marknad in i bilden. Kommissionen måste underlätta för företagen att ta del av de fördelar som den inre marknaden faktiskt ger, inte minst gäller detta att göra det mindre krångligt för små och mellanstora företag att delta i upphandlingar, att ta bort handelshinder i form av nationella särkrav, att göra frågor gällande moms och skatt mer lättförståeliga och liknande. Vidare måste tjänstedirektivet implementeras fullt ut. Ett företag i Karlstad ska ha lika förutsättningar att sälja och köpa produkter och tjänster inom EU som en konkurrent i Frankrike eller Tyskland.

Handel ger ökat välstånd. Samtidigt som vi driver på för att förenkla för företagen att göra affärer inom EU vill vi också att de hinder som finns för att sälja och köpa varor och tjänster utanför unionen ska undanröjas. Framförallt gäller det att förhandla klart frihandelsavtalen med Australien och Nya Zeeland, att Mercosur-avtalet träder i kraft och att EU tar på sig ledartröjan och ser till att WTO reformeras och börjar fungera igen. EU:s existerande frihandelsavtal har gjort stor positiv skillnad för många svenska företag; inte bara de stora industrierna utan även mindre företag – i städer likväl som i glesbygd.

För att vi ska kunna dra nytta av allt detta krävs också att EU blir bättre på att ligga i framkant i digitaliseringen. Den inre marknaden blir allt mer digital, men själva EU-byråkratin släpar efter. På sikt vill vi inte att vi särskiljer den inre marknaden och den digitala inre marknaden, vilket görs i dag. Men då krävs det att kommissionen lyssnar på näringslivets krav. Det ska vara lika enkelt att driva företag i Kristinehamn som i Krakow.

Kommissionen ska kunna hålla två tankar i sina huvuden samtidigt – vad kan de göra här och nu för att förbättra för företagandet och vad kan de göra som på längre sikt förstärker EU:s konkurrenskraft? I det sistnämnda är att våga göra rejäla satsningar – och prioriteringar – inom forskning och utveckling. Innovationer är alltid det som leder framåt, oavsett om det gäller inom klimatområdet eller medicin, och därför behövs ett annat strategiskt och långsiktigt tänkande, borta från regionalpolitik och trender. Det är viktigt för EU som union, det är viktigt för Sverige som nation och det är viktigt för Värmland som region.

Vi kräver med andra ord en hel del av den nyvalda kommissionen. Men inget är omöjligt.

Urban Svanberg

Regionchef, Svenskt Näringsliv Värmland

Anders Edholm

Chef, Svenskt Näringslivs EU-kontor

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.