Minskat elbehov och lägre energikostnader

Debatt
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Det är alltså dags att komplettera elcertifikatens framgångssaga med ett system för kvotplikt. Ett sådant system skulle vara ett tydligt tecken till marknaden om betydelsen av energieffektivisering, skriver Ola Månsson.
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Vinsten blir att de mest kostnadseffektiva energibesparande åtgärderna genomförs och att kundernas samlade elbehov minskar, skriver Ola Månsson.

Den svenska energikommissionen har satt upp mål som säger att Sverige år 2030 ska uppnå 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005. Tyvärr går utvecklingen för långsamt. Ett sätt att snabbare nå målen vore att införa en marknad för åtgärder som minskar elanvändningen – ett så kallat kvotpliktsystem. Införandet av ett sådant system skulle vara en tydlig politisk signal om betydelsen av energieffektivisering och samtidigt skapa ekonomiska incitament att installera nya klimatsmarta lösningar.

En statlig utredning föreslår att Sverige inför ett nytt system med kvotplikt för att minska energianvändningen. Det skulle innebära att de företag som levererar el får krav på sig att minska elbehovet hos sina kunder, efter tilldelade kvoter.

Elleverantörsföretagen ska alltså bidra till att alla kunder, utom i den elintensiva industrin, vidtar åtgärder. Villaägare, livsmedelshandlare, bostadsrättsföreningar och alla andra som i dag köper el kommer som en konsekvens att minska sin användning av el.

En elleverantör som kan uppnå energibesparingar hos sina kunder till en förhållandevis låg kostnad skulle med ett sådant system – något förenklat – kunna sälja sina kvoter vidare till andra elleverantörer som har svårare att uppnå sin tilldelade energiminskning lika effektivt.

På detta sätt skapas en marknad för att energieffektivisera och reducera elbehovet. Vinsten blir att de mest kostnadseffektiva energibesparande åtgärderna genomförs och att kundernas samlade elbehov minskar.

Kvotplikt finns redan i dag i andra länder och har visat sig vara effektivt. I Sverige är bedömningen att kvotplikten ökar priset på el obetydligt till en början – 0,15-0,30 öre per kWh – men totalt sett kommer elkonsumenternas kostnader att sjunka över tid.

Det finns redan i dag många tekniska lösningar att installera som minskar elanvändningen. Med ytterligare ekonomiska incitament för kunderna att införskaffa dessa lösningar kommer nya affärsmodeller och företag att växa fram. Sverige kommer att kunna fortsätta att leda utvecklingen och bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

På samma sätt som förnybar el från vind, sol och bioenergi ger arbetstillfällen för 10 000-tals människor, så kommer kvotplikten att bidra till nya arbetstillfällen. Kontentan av allt detta är positiva konsekvenser för samhällets ekonomi, samtidigt som vi minskar klimatpåverkan.

Det är alltså dags att komplettera elcertifikatens framgångssaga med ett system för kvotplikt. Ett sådant system skulle vara ett tydligt tecken till marknaden om betydelsen av energieffektivisering och samtidigt ge konsumenter och elleverantörer verktyg att arbeta praktiskt med installationer av klimatsmarta lösningar.

Energiminister Anders Ygeman (S) har nu en viktig uppgift framför sig – att så fort som möjligt lägga en proposition på riksdagens bord för att införa systemet med kvotplikt.

Installatörsföretagens medlemsföretag, och många med oss, bidrar varje dag till att förvekliga energi- och klimatmålen genom att effektivisera våra energisystem. Med ett kvotpliktsystem kommer kraften i det arbetet att öka. Kvotplikt är bra för miljön, förbättrar möjligheten för Sverige att nå våra klimatmål och ger utrymme för företag att utveckla sina affärer och växa.

Ola Månsson

Vd, Installatörsföretagen

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.