Är konjunkturen på väg upp igen?

Krönikor
PUBLICERAD:
Industrin har bromsat in men det finns ändå tecken på att börserna kommer att tuffa på bra även framöver.
Foto: Stina Stjernkvist/TT
Det är en tydlig tudelning som karaktäriserar världsekonomin så här i slutet av året. Samtidigt som industrin på flera håll befinner sig i en recessionsliknande utveckling, fortsätter konsumtionen att vara robust.

Industrins inbromsning är i sin tur till största del en effekt av en ovanligt hög grad av politisk osäkerhet. Framför allt har ovissheten kring den globala handelspolitiken, men även oklarheter avseende det brittiska EU-utträdet, medfört en kraftigt försämrad överblickbarhet för bolag med en betydande exponering mot den internationella handeln. Resultatet har blivit en signifikant aktivitetsnedgång och en tydligt minskad investeringsvilja i framför allt industrin.

Industrins svaghet har dock hittills inte smittat av sig på aktiviteten i den mer inhemskt inriktade tjänstesektorn. Ökad sysselsättning och stigande disponibla inkomster har istället fortsatt att lyfta hushållens konsumtionsutrymme.

Häri ligger samtidigt, enligt min bedömning, den största risken i dagsläget. Om den handelspolitiska osäkerheten består, är risken stor att inbromsningen i industrin också ska börja dra med sig andra delar av ekonomin i nedgången.

Tyskland på väg upp

När jag dock pratar med kunder här i Sverige (Karlstad) som jag har, som jobbar med industriprodukter som produceras i Tyskland, så säger man från tyskt håll att konjunkturnedgången inte blivit så stor som man befarat och att aktiviteten är på gång uppåt igen.

Vi ser också att byggandet här i Sverige ökar igen enligt sista rapporten ifrån Konjunkturinstitutet. Riksbanken säger också att man skall höja räntat nu i december med 0,25 procent till 0 proecent för att sedan inte höja räntan på 3 år.

Är det så att den inbromsning som nu har varit i konjunkturen hittills har varit är över och att konjunkturen är på väg uppåt igen?

Vad innebär ovanstående i så fall för börsen under 2020?

Fantastiskt börsår

Vi skall komma ihåg att vi haft ett fantastiskt börsår under 2019. De stora börserna världen över är upp emellan 15–25 procent i år. Är det rimligt att det fortsätter på detta sätt? Vad är alternativet annars när räntan i stort sett världen över är 0 procent och kommer så att vara en lång stund enligt mitt sätt att se på det framöver. Enligt Aktiespararnas tekniska analys så kommer inte börsfallet tidigast förrän under 2022.

Min bedömning på ovanstående är att börserna världen kommer att tuffa på framöver men inte i den takt som nu varit under 2019. En utveckling på börsen under 2020 på runt 10 procent känns väl rimlig. Någon stor nedgång tror jag således inte kommer, som många förutspått under nästa år och som även jag skrev om i min förra krönika.

Till sist, glöm nu inte prata med er rådgivare inför årsskiftet för att se över era placeringar och skattesituation så att ni inte missar att kvitta vinster och förluster som ni eventuellt har gjort under året.

Lycka till med ert sparande och ha en God Jul och ett Gott Nytt börsår!

Fotnot: Peter Östberg är krönikör i Arbete & Ekonomi.

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.