Hoppa till huvudinnehållet

Säkerställ stöd till elever med funktionsvariation

Publicerad:
Då utbildning är en mänsklig rättighet krävs att skolan möjliggör och tillgängliggör för barn med funktionsnedsättningar att delta i undervisning utifrån sina förutsättningar och på lika villkor som andra barn, skriver Nine Karlsson Norman med flera.
Då utbildning är en mänsklig rättighet krävs att skolan möjliggör och tillgängliggör för barn med funktionsnedsättningar att delta i undervisning utifrån sina förutsättningar och på lika villkor som andra barn, skriver Nine Karlsson Norman med flera. Foto: Erik G Svensson/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Ska barns rätt till utbildning försäkras vill vi uppmana länets utbildningsanordnare att ta sitt ansvar gällande bedömning av stöd i varje enskilt fall, skriver Nine Karlsson Norman med flera.

Den 10 december är den internationella dagen för mänskliga rättigheter vilket vi i dag vill uppmärksamma. Detta till minne av FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter vilka antogs detta datum 1948. De säger oss att alla människor är födda fria och har samma värde, oavsett land, kultur eller andra sammanhang. Artikel 2 brukar kallas den centrala icke-diskrimineringsprincipen och klargör att exempelvis kön, hudfärg eller religion inte får påverka dessa rättigheter.

I vår svenska lagstiftning har vi också en diskrimineringslag som fastslår att skolor inte får diskriminera barn på grund av funktionsnedsättning. Sedan 2015 finns även ett förbud mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet, vilket innebär att skolan måste göra anpassningar för funktionsnedsättningar för att inte diskriminera. Dessutom ska utbildningsanordnare enligt lagen arbeta förebyggande mot diskriminering och för lika rättigheter och möjligheter i skolan, där ingår tillgänglighet i olika former.

Nyligen har två unika domar fallit som fastslagit diskriminering på grund av bristande tillgänglighet i skolan. Ena fallet fastslog att det är diskriminering när en elev med dyslexi inte får använda sina hjälpmedel vid nationella prov. Det andra fallet gällde att det pedagogiska stödet och tillgängligheten för en elev var undermåligt. Liknande fall väntar på att prövas. Vi hoppas att det vi nu ser är steg på vägen mot att kommuner på riktigt uppfyller barns rätt till utbildning – en mänsklig rättighet.

Från och med 1 januari 2020 blir också Barnkonventionen lag i Sverige. Barnkonventionen ger barn upp till 18 år särskilt skydd och belyser barns mänskliga rättigheter. I artikel 28 fastslår konventionen barns rätt till utbildning och i artikel 23 återfinner vi rätten till ett fullvärdigt liv för ett barn med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som bland annat säkerställer barnets aktiva deltagande i samhället. Då utbildning är en mänsklig rättighet krävs att skolan möjliggör och tillgängliggör för barn med funktionsnedsättningar att delta i undervisning utifrån sina förutsättningar och på lika villkor som andra barn.

Innehållet i dessa konventioner innebär att varje barn har rätt till en individuell prövning utifrån sina unika förutsättningar. Internationellt har domstolar bland annat fastslagit om skyldigheten att pröva varje fall utifrån individuella förutsättningar – och utifrån alla tänkbara resurser. Att inte göra detta kan innebära diskriminering och brott mot de mänskliga rättigheterna.

Ska barns rätt till utbildning försäkras vill vi uppmana länets utbildningsanordnare att ta sitt ansvar gällande bedömning av stöd i varje enskilt fall. I 2 § av Regeringsformen, vår grundlag, framgår det att skydda barns rättigheter och att skydda barn från diskriminering är en av det offentligas främsta uppgifter. Vi vet att utbildning, eller bristen på utbildning, är något som får verkningar för resten av livet. Vårt läns utbildningsanordnare måste ta sitt ansvar och säkerställa alla barns rätt till en god utbildning, i balansgången mellan resurser och diskriminering får det senare aldrig vinna.

Nine Karlsson Norman

Agera Värmland

Monica Ekström

Brottsofferjouren Värmland

Ann-Marie Johansson

Funktionsrätt Värmland

Ingrid Kåwe

Karlstads stift

David Freundt

NBV

Gun Partanen

Rädda Barnen

Inga-Lena Nilsson

Röda Korset

Tedde Gyllenstedt

Värmlands läns FN-distrikt

Artikeltaggar

Agera VärmlandBarnBarnkonventionenBrottsofferjourenDebattFunktionshinderFunktionsrätt VärmlandMänskliga rättigheterMonica EkströmNBVRädda BarnenRöda korsetSvenska FN-förbundet