Sverige måste växla upp inom hållbar matinnovation

Debatt
PUBLICERAD:
Ändå är varannan tugga importerad mat. Efter att över tid ha tappat i konkurrenskraft står Sverige i dag med ett stort handelsunderskott inom livsmedel, skriver Per Arfvidsson och Marie Gidlund.
Foto: Gorm Kallestad/NTB Scanpix/TT
I en tid då konsumenter runtom i världen blir alltmer intresserade av hållbar mat har Sverige alla förutsättningar att leverera, skriver Per Arfvidsson och Marie Gidlund.

En satsning på lokalproducerad och klimatsmart mat skulle skapa förutsättningar för 50 000 nya jobb i Sverige. Men det kräver att regeringen höjer anslagen till forskning och innovation.

Sverige har fantastiska förutsättningar att jobba med mat och dryck. Här finns en livsmedelsbransch som skapar cirka 350 000 jobb inom primärproduktion, industri, handel och restaurangsektor. Här finns en besöksnäring som alltmer bygger sin attraktionskraft runt goda måltider.

Och här finns ett hållbarhetsarbete i världsklass. I en tid då konsumenter runtom i världen blir alltmer intresserade av hållbar mat har Sverige alla förutsättningar att leverera. Vi är ledande i allt från god djurhållning, låg antibiotikaanvändning till stor biologisk mångfald, lite bekämpningsmedel och låg klimatbelastning. Svensk mjölk-, nötkötts- och äggproduktion har bland de lägsta klimatutsläppen i EU.

Ändå är varannan tugga importerad mat. Efter att över tid ha tappat i konkurrenskraft står Sverige i dag med ett stort handelsunderskott inom livsmedel. Vi har för liten produktion och för låg kapacitet. Detta duger inte. Trenden måste vändas. Med en kraftfull satsning på primär- och livsmedelsproduktion – där fokus bör ligga på FoI – skulle vi ha alla möjligheter att lyfta hela branschen till en betydligt högre nivå.

Efterfrågan på hållbar svensk mat finns både här hemma och på det globala planet. Nu är det dags att göra de investeringar som krävs för att möta den. Livsmedelsbranschen kan mycket väl utvecklas till den nya innovativa tillväxtnäringen.

Branschen behöver stärka sin ställning på flera fronter:

• Vi vill fortsätta utveckla attraktiv och hållbar mat och dryck. Vi vill främja folkhälsan och göra produktionen är så resurseffektiv och resilient som det bara går.

• Vi tror att vi kan skapa 50 000 nya jobb i Sverige fram till 2030. Det kräver support från och/eller konstruktiva samarbeten med myndigheter, akademi och andra offentliga aktörer.

• Vi vill snabbt stärka vår export – utifrån en produktionsökning och en strävan att vara först med morgondagens teknik, metoder och smaker. Det svenska sortimentet behöver bli så attraktivt att konsumenter väljer bort de mindre klimat- och miljösmarta alternativen.

Som ett avgörande steg i rätt riktning behöver livsmedel ges ökat utrymme i den kommande forskningspropositionen. Vi vill, utifrån företagens definierade behov, se att FoI-anslag till livsmedelsbranschen stegvis utökas till åtminstone 400 miljoner kronor per år. Inom branschen är vi redo att fullt ut matcha en sådan satsning med de insatser som krävs. Dels ”in kind” i form av råvaror, forskningsmiljöer, provkörningar, expertis o s v samt, med ökad lönsamhet, med egna medel.

Sweden Food Arena, en plattform bestående av ett 60-tal företag och branschorganisationer längs hela livsmedelskedjan, är redo att genom att matcha behov mot resurser säkra att en FoI-ökning används så hållbart och effektivt som möjligt för att öka konkurrenskraft, produktion och export.

Den svenska livsmedelsbranschen är en oslipad diamant. Den kan, och borde vara, ett spännande och snabbväxande område för hållbar innovation. Får vi bara bättre fart på FoI-dynamiken kan svenska livsmedel ta klart större marknadsandelar, både inhemskt och internationellt. Detta är en av de bästa klimat- och miljöreformer går att göra. Det är bara att sätta igång.

Per Arfvidsson

Ordförande, Sweden Food Arena, vice vd Lantmännen

Marie Gidlund

Verksamhetsledare, Sweden Food Arena

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.