Stärkt demokrati med nya valsedlar

Ledare
PUBLICERAD:
I Danmark har man gemensam valsedel. Bild från folketingsvalet tidigare i år.
Foto: Johan Nilsson/TT
Att valen till våra demokratiska församlingar fungerar är av yttersta vikt. Men även det som fungerar kan göras bättre. Stärkt valhemlighet och bättre valsedlar är behövliga förändringar.

Riksrevisionen har granskat bland annat hur väl valhemligheten fungerar med anledning av den förändring som trädde i kraft vid det senaste årsskiftet. Då bestämdes att platsen där valsedlar läggs ut skall vara avskärmad. Bestämmelsen har tillämpats en gång, vid valet till Europaparlamentet tidigare i år. I samband med detta ställde Riksrevisionen enkätfrågor till drygt 1 407 röstande väljare i Stockholm och Umeå om hur de upplevde att detta fungerat.

De två kommunerna hade olika lösningar för att leva upp till kravet på avskärmade valsedlar. I Stockholm användes en wellpappkartong som skärmade av bordet från tre håll. I Umeå användes skärmar för att skapa ett bås där väljaren går in. Väljarna upplevde över lag båda metoderna som fungerande men Umeås skärmbås bedömdes bäst skydda valhemligheten. Sämst blev resultatet för den vallokal i Stockholm som placerat bordet med kartongen i en korridor där människor passerade bakom den som skulle ta sina valsedlar. En rimlig uppfattning.

Riksrevisionen föreslår att Valmyndigheten får i uppdrag att föreskriva hur lagens bestämmelser skall tolkas och genomföras. Därigenom skulle en enhetlig och i genomsnitt bättre valsedelshantering uppnås vilket är önskvärt.

Själva valsedlarna är dock också värda att uppmärksamma. I fyra av tio kommuner stals de vid EP-valet, i fem av tio gömdes de. I övervägande del har det skett i låg utsträckning, men det är likväl allvarligt. Handlingen är ett sabotage mot valsystemet i syfte att hindra personer att rösta på partier som gärningsmannen ogillar. Det är oacceptabelt men är en ofrånkomlig del givet utformningen av det svenska valsedelsystemet. Det går dock att lösa genom att förändra hur vi använder valsedlar.

Det är på inget sätt givet att ha ett system med en valsedel per parti. Många länder använder i stället en valsedel per väljare. Det vill säga att alla partier finns på samma valsedel. På denna markerar sedan väljaren vilket parti man vill lägga sin röst på. Därmed slipper man den obändiga mängd valsedlar som går åt vid ett val, närmare 700 miljoner valsedlar går åt.

En gemensam valsedel stärker valhemligheten då ingen annan kan avgöra vad man avser att rösta på genom att titta på vilka valsedlar någon har plockat på sig. Detta kan uppnås även med befintligt system genom att väljarna plockar på sig åtskilliga valsedlar som den inte avser använda, men det innebär ett påtagligt omak både för väljarna och för valförrättarna som hela tiden måste se till att valsedlarna inte tar slut. Med en gemensam valsedel förenklas hela röstningsförfarandet vilket minskar risken för köbildning.

Det bästa sättet att både stärka valhemligheten och underlätta valens genomförande är att gå över till ett system med gemensamma valsedlar. De senaste valen har också antalet historier i sociala medier om felaktigheter vid valet ökat. Att minska utrymmet för sådana anklagelser är av största vikt. För en demokrati är valsystemets integritet och legitimitet avgörande. Regeringen bör låta utreda detta snarast.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.