Rör inte Hamngatan - om staden ska fungera!

Insändare
PUBLICERAD:
Hamngatan i Karlstad där nya resecentrum ska byggas. Många har åsikter, nu och tidigare. Här ännu en tanke och oro.
Foto: Anders Hanson
Hamngatan har idag två filer i vardera riktningen, men är tänkt att byggas om till en fil i vardera riktningen p.g.a av resecentrum. Varför detta ensidigt tänkande när det gäller resecentrums placering? Låt det inte bli ett nytt Muminärende utan släpp på prestigen och tänk lite ”utanför ramarna”.

En fundering är ju varför man inte bygger vidare för alla bussar (de gula, de lokala och fjärrbusstrafiken) vid befintlig busstation där den är idag?

Gör ett riktigt center där, likt Cityterminalen i Stockholm. Kan byggas i flera plan. Kan också byggas med kontor på höjden.

Riv den gamla tegelbyggnaden (gamla yrkesskolan) och flytta gula villan där RIA håller till. Flytta den tIll stadsparken eller till gamla stadshuset istället för glashuset som var på gång.

Då blir det väldigt gott om plats för busstransporterna och t.o.m enkelt för de som hämtar/ lämnar resenärer med bil. Det blir inte alltför långt ifrån centralstationen (ca 200 meter. Därifrån kan man göra en lång rullbana (rulltrappa) på inglasad bro eller under jord till södra sidan av Hamngatan till centralstationen.

Då kan Hamngatan förbli som den är. Den är redan idag väldigt trång t.ex vid hotellen där turistbussar parkerar på en alltför trång p-ficka.

De fordon som idag passerar på Hamngatan vill kommunen få över till Viken. Grattis till de som bor i denna stadsdel. Har de styrande sett hur det ser ut där? Det finns väl ingen människa som på allvar tror att detta skall fungera.

Med detta tillskott av fordon kommer det bli ett ännu större kaos än det är idag vid vissa tider på dagen. Det räddas ju inte upp med att det byggs en rondell vid Helmia. Sträckan från Vikenområdet innehåller också två st viadukter som inte håller rätt höjd. Vad sker med dessa?

Skall staden fungera måste kommunikationer till och från fungera på bästa sätt för alla fordonsslag.

Leif

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.