Landsbygden behöver en progressiv regering

Debatt
PUBLICERAD:
Arbetarrörelsen och bonderörelsen som våra partier är sprungna ur, har genom historien tagit gemensamt ansvar för Sverige i svåra tider, skriver Alexander Paulsson och Leon Helliksson.

Om vi ska klara klimatomställningen behöver människor få bättre förutsättningar att leva och verka på landsbygden. I det parlamentariska läge som Sverige befinner sig i är därför januariavtalet en viktig garant för en landsbygdsvänlig regering. Vinnarna på den förda politiken är de mindre kommunerna i glesbygden, som under lång tid haft för höga skatter och prioriterats för lite från statligt håll – och som behöver betydligt bättre förutsättningar än idag för att kunna ge den välfärd som medborgarna och skattebetalarna är förtjänta av.

Oftast är Socialdemokraterna och Centerpartiet varandras politiska motpoler, i så väl ideologi som sakpolitik. Och det ska sägas att januariavtalet inte har varit något partis förstahandsval, utan ett resultat av det svåra parlamentariska läge som Sverige befinner sig i. Inte minst är skillnaderna i politiken mellan SSU och CUF stora. Men åtminstone en sak är gemensam för Socialdemokraterna och Centerpartiet – omtanken för Sveriges landsbygd.

Alexander Paulsson, distriktsordförande, SSU Värmland.
Foto: SSU

Arbetarrörelsen och bonderörelsen som våra partier är sprungna ur, har genom historien tagit gemensamt ansvar för Sverige i svåra tider. Det behöver vi göra nu med och det sker inte bara i riksdagen utan i flera kommuner, exempelvis i Sunne där Socialdemokraterna och Centerpartiet gått samman i en gemensam koalition. Endast så kan vi mota ojämlikheten och vara ett alternativ till den allt växande populismen och människors oro inför framtiden.

Januaripartiernas höstbudget är en kompromissbudget där alla fått ge och ta – inte för de enskilda partiernas skull utan för väljarnas skull. Budgeten möjliggör bland annat en jämlik omfördelning av utjämningssystemet, där rika kommuner som Stockholm får bidra mer till bruksorter som Filipstad och Grums i Värmland.

Leon Helliksson, distriktsordförande, CUF Värmland.
Foto: CUF

Viktiga resurser tillförs till välfärden och regeringen satsar mer än någonsin på landsbygden, inte minst med nödvändiga sänkta skatter för människor som bor och verkar i glesbygd. Det gynnar såväl löntagare som näringsliv. Dessutom kommer regeringen tillföra 70 miljoner kronor årligen för driftstöd till viktiga dagligvarubutiker, såsom apotek, systembolag och post och betaltjänster.

Ger vi landsbygden de förutsättningar som krävs, klarar vi både klimatomställningen och minskar avståndet mellan stad och land. Vi vet också att en levande landsbygd, som kan ge medborgarna god service och välstånd, är viktig för att också klara klimatomställningen. Det handlar bland annat om viktiga solcellsinvesteringar och mer klimatbonus för bilar med mycket låga koldioxidutsläpp.

Därför är det viktigt att för oss som unga och politiskt aktiva på landsbygden, påvisa att det finns fördelar med den politik som förs – även om ambitionen inte får vara att samarbetet i just den här konstellationen ska vara över tid.

Alexander Paulsson

Distriktsordförande, SSU Värmland

Leon Helliksson

Distriktsordförande, CUF Värmland

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.