Arvika kommun - lägg ert veto mot vindparken

Publicerad:
Striden om en vindpark i Stömne går vidare. Bilden är från en annan vindpark. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Vad väntar Arvika kommun på? Nu finns det så många skäl för kommunen att lägga sitt veto för vindkraftsindustri i Stömne, så varför gör ni inte det?

Här kommer det några av skälen.

Ur länsstyrelsens bevarandeplan för Natura 2000-området i Stömne. Under rubriken Negativ påverkan:

- Åtgärder som sker i det runtomliggande skogslandskapet kan dock indirekt utgöra hot -Exploatering av området i olika former

- Fragmentering, t.ex. skogsbilvägar kan isolera populationer, omfattande förekomst av skyddsvärda fåglar som örnar och fiskgjuse, samt skogsfågel

- Avverkning i olika former reducerar förekomsten av lämpliga strukturer. Sådana åtgärder i intilliggande områden kan även de vara skadliga genom att de påverkar lokalklimatet i område med denna naturtyp.

Även USA skriver om Glaskogen. Ur The New York Times Style Magazine: "Glaskogen offers over 80 lakes, more than 180 miles of hiking trails — and proximity to other delightfully low-key attractions".

Glaskogens styrelse har även de skrivit i tidningen att de tar avstånd från exploatering av vindkraftsindustri då det ligger för nära reservatet och blir störande för turismen.

Från Arvika kommuns sammanträdesprotokoll 2016-09-20:

"Arvika kommun ser även positivt på skrivningen om att oaktsam exploatering, såsom till exempel etablering av vindkraft, kan skada områdets vildmarkskänsla. Områden som är av riksintresse för friluftslivet har så stora friluftsvärden att de anses viktiga ur en nationell synpunkt. Kommunen var även aktivt med 2013 och stoppade vindkraftsindustri i Årjängs kommun intill naturreservatet."

Detta är väl tillräckliga skäl till att det blir ett veto från kommunen! Sedan när man ser Stena Renewables övergripande tidsplan och process framåt så blir man irriterad.

2019 lämnar Stena in sin tillståndsansökan.

2020 kommunen får frågan om tillstyrkan.

2021 beslut från Miljöprövningsdelegationen hos Länsstyrelsen.

2022 Beslut från MMD och MÖD, efter överklagan.

2023 Byggstart vindpark Stömne.

2024 Drifttagande vindpark Stömne.

Detta kommer att kosta oss skattebetalare enorma summor med olika utredningar under processen.

De enda som tjänar på denna vindkraftsindustri i Stömne är storföretagen Stena Renewables och Stora Enso. Arvika kommun får ingenting med, utan de förlorar värdefull natur, turism och skattepengar, samt att kommunens innevånare tappar förtroendet för de styrande i kommunen. Så nu är det upp till Arvika Kommun att bestämma sig! Lägg ert veto nu!

Nils Persson Fri Natur Stömneskog

Artikeltaggar

Arvika kommunInsändareStena RenewableStömneVindkraft

Läs vidare