Falskt larm från Strasbourg

Ledare
PUBLICERAD:
Klimataktivisten Greta Thunberg under ett tidigare besök i Europaparlamentet i Strasbourg.
Foto: Jean-Francois Badias/AP
Det råder ett klimatnödläge i Europa och globalt. Det har Europaparlamentet beslutet. Agerandet visar på ett ohämmat förakt för väljarna och institutionen som parlamentarikerna representerar.

Initiativet kommer från tre av parlamentets partigrupper: den socialistiska, den socialdemokratiska och den liberala. Om det tidigare har verkat som att dessa grupper har varit mer intresserade av plakatpolitik än att faktiskt göra något åt den klimatkatastrof de säger väntar runt hörnet står detta nu klart bortom allt tvivel.

Att använda Europaparlamentet, eller vilken annan parlamentarisk församling som helst, till den här typen av aktioner är fel. Det här är inte normgivning utan opinionsbildning. Det handlar inte om någonting annat än att försöka slå bort politiskt motstånd genom att klä sina uppfattningar i det officiella beslutets dräkt.

En seriös politik för att rädda klimatet röstar inte om huruvida det föreligger ett klimatnödläge. Termen betyder ingenting. Det är inte som att konstatera att ett land är i krig vilket får en lång rad faktiska följder. Att besluta om klimatnödläge leder inte till någonting mer än fototillfällen och handskakningar. Det är inte ett ihåligt beslut, det är ett beslut om ingenting. Men det upptar parlamentets tid och resurser.

Enda sättet att skapa en majoritet för beslutet verkar ha varit att skriva in långtgående friskrivningar i den ynkliga beslutstexten. Det slås fast att handlingar måste vidtas för att försäkra att målet om en maximal temperaturökning på 1,5 grader, men det sägs också att man givetvis måste ta hänsyn inkludering, till ekonomin (särskilt industrin), arbetstillfällen och så vidare. Det är inte fel alls, tvärtom borde det vara självklart. Men det har ingenting med ett nödläge att göra.

De som faktiskt är övertygade om att vi står inför ett klimatnödläge bör vidta faktiska åtgärder. Opinionsbilda kraftigt och framför allt föreslå och försöka genomföra kraftiga åtgärder utan pardon för att rädda mänskligheten som de anser hotad. Gör det ni faktiskt tror på. Föreslå nedläggning av industrin och begränsningar av den personliga energikonsumtionen till att omfatta ett kylskåp och en glödlampa per familj. Det är på den nivån ingreppen behöver hamna för att åstadkomma det som den gröna rörelsen faktiskt vill och påstår att vi måste.

Men ord är inte handling och det är det senare som visar hur stark en påstådd övertygelse faktisk är. Påfågelsstruttandet i Europaparlamentet har visat att de stora och hårda orden inte backas upp av någonting alls. Det är bara en illusion, ett politiskt verktyg för att hamna i maktens korridorer.

Det är inte att undra på att Greta Thunberg och den nya gröna rörelsen allt tydligare tar avstånd från de gröna politiska partierna. De försöker faktiskt inte åstadkomma den förändring de säger behövs.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.