Replik: Säkerställ vård för gamla och sjuka

Debatt
PUBLICERAD:
Socialdemokraterna menar att satsningen på digital hjälp till äldre lönar sig på sikt. Så kan det absolut vara. Men hur långsiktigt är det att leva på kredit, skriver Ljubica Jasic Modin.
Foto: Henrik Montgomery/TT
Att då låta en redan blödande verksamhet göra ännu större förluster är inte ansvarsfullt. Börja istället med att säkerställa att vårda gamla och sjuka får den vård de behöver, skriver Ljubica Jasic Modin.

Svar till Linda Larsson med flera (NWT 21/11).

Socialdemokraterna menar att satsningen på digital hjälp till äldre lönar sig på sikt. Så kan det absolut vara. Men hur långsiktigt är det att leva på kredit? Vi Sverigedemokrater väljer att satsa kommunens pengar där de gör störst nytta.

Med ett stundande kommunalt utjämningssystem kommer kommunens ekonomi troligtvis inte bli bättre. Att då låta en redan blödande verksamhet göra ännu större förluster är inte ansvarsfullt. Börja istället med att säkerställa att vårda gamla och sjuka får den vård de behöver. Börja med att få balans i ekonomin. Den dagen, och morgondagen, vi har en ekonomi som tillåter det kommer vi att välkomna Socialdemokraternas förslag.

Precis som i så många andra sammanhang blir något felaktigt inte mindre fel genom upprepning. Att säga att Sverigedemokraterna är högerorienterat är lika fel idag som tidigare. Vi är socialkonservativa, men framför allt vill vi se till att vårdtagare får valuta för sina pengar. Den ena insatsen måste inte utesluta den andra och vi tror på en kombination av privata och kommunala insatser. Konkurrens är, och har alltid varit, utvecklande.

Vi har många kommunala boenden som är fantastiska. Vi har även brister i vår personalhantering och dras med delade turer. Vi kan inte utmåla kommunen som Sveriges bästa arbetsgivare lika lite som Sverigedemokraterna är ett parti på högerkanten när ställningstagandet i frågan syftar till att ge våra äldre rätt vård och omsorg.

Avslutningsvis är det på alla sätt sorgligt hur Socialdemokraterna försöker ge sken av att Sverigedemokraterna förordar en cykelbro till förmån för fixarservice. Vi har från det att idén om en gång- och cykelbro röstat mot förslaget och i vårt budgetarbete valt att lägga de pengarna på investeringar som ett utbyggt och upprustat gång- och cykelvägnät skulle ge. Endast en socialdemokrat försöker flytta pengar från investeringar till drift. Endast en socialdemokrat stoppar huvudet i sanden och väljer att använda skattemedel på ett oansvarigt sätt.

Ljubica Jasic Modin (SD)

Gruppledare, Sverigedemokraterna Karlstad

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.