Slutreplik: Kärnkraft kräver massivt statligt stöd

Debatt
PUBLICERAD:
Tack vare subventioner av förnybar el framför allt i Tyskland och Kina har man nu möjlighet att få tillgång till elenergi med mycket låga koldioxidutsläpp och dessutom till en tredjedel av kostnaderna för ny kärnkraft, skriver Liv Jofjell.
Foto: Andy Wong/AP
Att kärnkraften numera av många betraktas som billig beror på att alla bygg- och startkostnader sedan länge är avskrivna och glömda, skriver Liv Jofjell.

Svar till Lars Hjälmered, Jessika Roswall och Louise Meijer (NWT 1/11).

Jag fick inget svar på min fråga till er, talespersoner för Moderaterna, angående det dilemma som ligger i att ni som politiker vill värna kärnkraften som stiger i pris i förhållande till förnybar energi blir allt billigare.

Ni menar att subventioner till förnybar energi har gjort att kärnkraften inte har haft marknadsmässiga villkor. Den har, tvärtom, från början finansierats, utvecklats och byggts av staten. Att kärnkraft inte behöver vara tillräckligt försäkrad mot olyckor är en s k dold subvention. Att försäkra ett kärnkraftverk är en omöjlighet. Olika regeringars ovilja att höja avgiften till kärnavfallsfonden likaså. Enligt kärnavfallsföretaget SKB fattas det hittills 40 miljarder till det påtänkta slutförvaret. Framtida skattebetalare kommer att få betala den notan.

1996 beslöt riksdagen att ombilda Statens Vattenfallsverk, till Vattenfall AB, som alltså först nu skulle drivas på marknadsmässiga grunder. Att kärnkraften numera av många betraktas som billig beror på att alla bygg- och startkostnader sedan länge är avskrivna och glömda.

Tack vare subventioner av förnybar el framför allt i Tyskland och Kina har man nu möjlighet att få tillgång till elenergi med mycket låga koldioxidutsläpp och dessutom till en tredjedel av kostnaderna för ny kärnkraft. I Europa byggs stora sol- och vindparker utan subventioner.

Vid KTH, Chalmers och i länder över hela världen pågår omfattande forskning angående smart balansering av sol- och vindkraft, d v s hur man ska råda bot på att de levererar energi ojämnt. I Sverige är vi i det lyckosamma läget att vi kan balansera med vattenkraft.

Det finns inga företag i världen som i dag bygger kärnkraft på kommersiella grunder. Ska ny kärnkraft till behövs rejäla, långsiktiga statliga subventioner. I Storbritannien garanterar staten det franska företaget EDF ett fast pris på drygt 1 krona per kWh i 35 år, med inflationsgaranti, för att bygga Hinkley Point C.

De nuvarande svenska kärnkraftverken kan säkert tuffa på ett tag till på samma villkor som nu. Men inget av dem är under 30 år. Genomsnittlig drifttid för kärnkraftverk i världen är hittills 23 år. Ringhals 2, en av de reaktorer som snart ska stängas, är 44 år och har en sönderrostad inneslutningsplåt som skulle kosta många miljarder att byta. Vattenfall AB har bedömt att det inte lönar sig att rusta upp den, därför stängs den nu.

Eon investerade 8 miljarder för att rusta upp Oskarshamn 2 innan de insåg att det inte skulle löna sig att driva reaktorn vidare. Att övriga reaktorer ska kunna gå i 40-60 år är en from förhoppning, eftersom det knappast finns erfarenhet av så lång drifttid i hela världen.

Medborgare och företag vill ha pålitliga politiker som håller fast vid de överenskommelser de själva har undertecknat. Energiöverenskommelsen från 2016, som Moderaterna stod bakom, innehåller inget förbud mot kärnkraft, men förbud mot att den ska subventioneras. Därför måste slutsatsen bli att Moderaterna, utan att vilja säga det rakt ut, vill verka för massivt statligt stöd för att hålla igång gammal kärnkraft och även för att bygga ny.

Liv Jofjell

Föreningen Värmland mot Kärnkraft

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.