Slottet i Forshaga kan bli en bra utställningslokal

Debatt
PUBLICERAD:
Här skulle Slottet kunna bli en bra utställningslokal, en mötesplats för föreningar som vill bidra till att visa Forshagas intressanta historia från deras perspektiv, kanske en plats där minnen från förr kan få plats, skriver Maud Jennemo-Olsson och Gunnar Ström.
Foto: Cicci Wiik
Det är knappast rimligt – eller ens en bra lösning – att kommunen ensamt svarar för verksamheten på Slottet: här finns en roll för civilsamhället i samverkan med studieförbund, bibliotek och skola, skriver Maud Jennemo-Olsson och Gunnar Ström.

Det finns inga kulturbyggnader i Forshaga, enligt länsstyrelsens lista. Men Slottet är en sådan! Nu står den tom och kommunen våndas över situationen. Mycket behöver göras, för att Slottet ska bli tillgängligt för alla.

Mycket behöver också göras för att hålla vårt kulturarv levande. Här skulle Slottet kunna bli en bra utställningslokal, en mötesplats för föreningar som vill bidra till att visa Forshagas intressanta historia från deras perspektiv, kanske en plats där minnen från förr kan få plats.

Vad hör då till Forshagas kulturarv?

• Flottningen på Klarälven

Här finns Flottningsmuseet, som kommunen äger men som nu är stängt. Vi vill att detta museum ska upprustas, men Slottet kan också användas för minnen från den tid då timmerstockarna tog vattenvägen.

• Mölnbacka-Trysil

"Bolaget” som dominerade bygden och arbetsmarknaden i minst hundra år. Vad tillverkades i fabrikerna i Deje och Forshaga och hur fungerade allt?

• Järnvägen

Kan verka märkligt, eftersom inte så många tåg passerar kommungränserna numera. Men Sveriges första dubbelspåriga järnväg fanns här och även en järnväg mellan Fryksta och Lyckan. För många är järnvägen liktydigt med NKLJ, men nu är spåren borta.

• De som byggt Forshaga

Det finns många starka, innovativa och inflytelserika Forshagabor som med sina insatser byggt och utvecklat samhället. Genom att berätta om deras liv och vad de gjort, blir historien levande.

Mer kan läggas till dessa exempel: idrottsrörelsens historia, kyrkor och församlingar i Deje och Forshaga, jord- och skogsbrukets betydelse, fackföreningsrörelsen, laxfisket, pilgrimsleden – vårt kulturarv är rikt, spännande och viktigt för oss alla som bor här nu. Inte minst alla de som kommit från andra länder och nu är aktiva Forshagabor.

Det är knappast rimligt – eller ens en bra lösning – att kommunen ensamt svarar för verksamheten på Slottet: här finns en roll för civilsamhället i samverkan med studieförbund, bibliotek och skola. En sådan samverkan kan också bredda möjligheterna att finansiera allt som behöver göras med Slottet.

Vi liberaler vill se en bred arbetsgrupp som tar fram en handlingsplan för att bevara, använda och utveckla Forshagas kulturarv.

Maud Jennemo-Olsson

Gunnar Ström

Liberalerna i Forshaga

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.