Replik: Respektlöst personangrepp från Socialdemokraterna

Debatt
PUBLICERAD:
I Miljöpartiet kämpar vi för att miljöarbetet ska genomsyra alla delar av kommunens verksamhet, skriver Nils Bagge.
Foto: Tommy Andersson
Har du funderat på hur det får oss andra inom Miljöpartiet att tänka om Socialdemokraternas attityd till det politiska samarbetet, undrar Nils Bagge.

Svar till Lars Westling (NWT 13/11).

Man kan inte annat än bli besviken och ledsen över att en företrädare för Socialdemokraterna, Lars Westling, i sin artikel den 13 november tar till ett respektlöst personangrepp på en av våra två gruppledare, Jens Meyer. Påståendet att han ”har uppenbarligen en hög skamtröskel” är ett lågvattenmärke som försvårar det politiska samarbetet.

Har du Lars Westling, funderat över hur vår gruppledare upplever en sådan attack? Har du funderat på hur det får oss andra inom Miljöpartiet att tänka om Socialdemokraternas attityd till det politiska samarbetet? Nej, inte mycket antar jag, men du kanske heller inte blickar framåt?

I Hammarö kommun har vi inom politiska forum och förvaltningar arbetat med att skapa en gemensam värdegrund som uttrycks i konkreta påståenden som vi har enats om och bekänner oss till. Vi har gjort det för att vi förstår att det hjälper oss alla att styra kommunens åtaganden till Hammaröbornas bästa. Ordet respekt har vi placerat överst i en svärm av nyckelord om vårt beteende mot varandra. Men du kanske inte har deltagit i det arbetet, Lars Westling?

Sakfrågan handlar ju om att vi i Miljöpartiet faktiskt tar ansvar för den ekonomiska verklighet som många decennier av obrutet socialdemokratiskt maktinnehav efterlämnar, precis som jag lovade vid den paneldebatt vi hade i Skoghalls Folkets Hus före valet. Det finns nu inga heliga kor, och alla partier måste kompromissa. Vi inser det och accepterar det, och då får vi släppa en av våra hjärtefrågor för det gemensammas bästa. Nu måste vi få ordning på de ekonomiska problem vars rötter går decennier tillbaka, och det kommer att kräva åratal av hårt arbete. Då måste vi också prioritera mellan olika miljöåtgärder, och de går oftast hand i hand med god ekonomi.

Konkreta åtgärder, som exempelvis att bygga cykelbana till Tynäs med säkra vägövergångar vid Bärstad tycker vi i nuläget är mer angelägna än en halvtidstjänst öronmärkt för miljöfrågor. Miljöhandläggarens arbetsuppgifter fördelas på andra tjänstemän, och miljöarbetet på Hammarö kan på intet vis reduceras till en fråga om en sådan halvtidstjänst.

I Miljöpartiet kämpar vi för att miljöarbetet ska genomsyra alla delar av kommunens verksamhet. Sålunda lyckades vi stoppa förslaget att koncentrera våra två högstadieskolor till en enda på Hammarö. Den lösningen skulle, förutom pedagogiska förluster och massflykt till friskolorna, under decennier framöver ha orsakat onödiga koldioxidutsläpp, ökade bilköer, restider och transportkostnader i mångmiljonklassen för föräldrarna att bära. Nu blir det istället många fler Hammaröbarn som får cykelavstånd till sin skola. Så tycker vi i Miljöpartiet att det ska vara.

Nils Bagge

Ordförande i Miljöpartiet på Hammarö

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.