Brev till ledarsidan: Moderniserad brevverksamhet efter kundernas efterfrågan

Ledare
PUBLICERAD:
Enkelt uttryckt kommer de brev som du i dag tar emot under två dagar istället att delas ut samlat en dag, skriver Annemarie Gardshol.
Foto: Jessica Gow/TT
Genom att gå över till varannandagsutdelning, med förlängd befordringstid från två till tre dagar stärker vi den finansiella hållbarheten i brevverksamheten och vi kan ytterligare minska vår klimatpåverkan, skriver Annemarie Gardshol.

Svar till ledare (NWT 15/11).

I en ledare påstås att Postnord försummar sitt samhällsuppdrag genom att planera för varannandagstudelning. Texten innehåller ett par missvisande påståenden.

Det stämmer att Postnord vill gå över från att dela ut vanliga brev varje vardag, till att dela ut dem varannan – s k varannandagsutdelning. Enkelt uttryckt kommer de brev som du i dag tar emot under två dagar istället att delas ut samlat en dag. Däremot kommer expressbrev och e-handlade försändelser att levereras varje dag. Bakgrunden är att svenskarna skickar allt färre brev; totalt sett skickas det hälften så många brev idag som för 20 år sedan. Det gör att brevverksamheten inom kort kommer att gå med betydande förluster.

En undersökning som gjorts på uppdrag av PTS visar att 73 procent av svenskarna tycker att det räcker att kunna ta emot brev några gånger per månad eller mer sällan, och PTS har också bedömt att Postnord kan genomföra varannandagsutdelning inom nuvarande reglering.

I dag har vi två dagar på oss att leverera ett brev, det gör att vi inte behöver flyga så mycket. Men när vi går över till varannandagsutdelning blir det återigen nödvändigt att flyga brev, vilket vi vill undvika. Därför uppmanar vi regeringen att ändra regleringen och förlänga befordringstiden till max tre dagar. Då undviker vi flyget och kan minska utsläppen med cirka 9 000 ton koldioxid varje år. Dessutom minskar kostnaderna betydligt.

Vi vill modernisera vår verksamhet efter de faktiska behov som finns i samhället – precis som våra nordiska grannländer gör. Genom att gå över till varannandagsutdelning, med förlängd befordringstid från två till tre dagar stärker vi den finansiella hållbarheten i brevverksamheten och vi kan ytterligare minska vår klimatpåverkan. Det är nödvändigt för att säkerställa att vi fortsatt kan erbjuda en post- och paketservice av hög kvalitet i hela landet.

Annemarie Gardshol

Vd, Postnord

NWT svarar: Annemarie Gardshol menar att ledaren kommer med missvisande påståenden. Hon framför dock inga argument för att Postnord genom sina förändringar skulle göra något annat än att backa från sitt samhällsuppdrag – om än inte överge det helt.

Visst stämmer det att många nackdelar med varannandagsutdelning skulle kunna avvärjas om Postnord fick tre, i stället för två, dagar på sig att leverera post. En sådan förändring kräver dock ett regeringsbeslut, bara två år efter att befordringstiden senast förlängdes till två dygn.

Av allt att döma tänker Postnord införa varannandagsutdelning oavsett om regeringen förlänger befordringstiden eller inte. Det betyder alltså att varannandagsutdelning för med sig enorma besvär för de som skickar och tar emot brev, samt för Postnord som företag. Det är allra minst en kraftig förändring av samhällsuppdraget.

NWT:s politiska redaktion

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.